อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3) ถึง เคเซทาคาซาโกะ

สายเคเซสนามบินนาริตะ‧สายรถไฟสายโฮกุโจ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 京成成田空港線アクセス特急 : 38นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:44 → 06:24 ( 40นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง นิชิมาโกเมะ
6:00
 • 06:23 → 07:01 ( 38นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง นิชิมาโกเมะ
7:00
 • 07:09 → 07:48 ( 39นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 07:47 → 08:28 ( 41นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
8:00
 • 08:31 → 09:17 ( 46นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:54 → 09:37 ( 43นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
9:00
 • 09:23 → 10:06 ( 43นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
10:00
 • 10:06 → 10:45 ( 39นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:44 → 11:25 ( 41นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
11:00
 • 11:27 → 12:05 ( 38นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
12:00
 • 12:07 → 12:45 ( 38นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:47 → 13:25 ( 38นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
13:00
 • 13:27 → 14:05 ( 38นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
14:00
 • 14:07 → 14:45 ( 38นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:47 → 15:25 ( 38นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
15:00
 • 15:27 → 16:05 ( 38นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง นิชิมาโกเมะ
16:00
 • 16:07 → 16:46 ( 39นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 16:47 → 17:33 ( 46นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
17:00
 • 17:28 → 18:13 ( 45นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
18:00
 • 18:07 → 18:55 ( 48นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 18:47 → 19:26 ( 39นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง เคเซอุเอโนะ
19:00
 • 19:28 → 20:14 ( 46นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง เคเซอุเอโนะ
20:00
 • 20:08 → 20:46 ( 38นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 20:43 → 21:22 ( 39นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง นิชิมาโกเมะ
21:00
 • 21:16 → 21:54 ( 38นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง นิชิมาโกเมะ
22:00
 • 22:07 → 22:46 ( 39นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง เคเซอุเอโนะ
23:00
 • 23:11 → 23:50 ( 39นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ