คุริคาระ ถึง โทยามะ

สายรถไฟสายไอโนะคาเซะ โตะ ยามะ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • สายรถไฟสายไอโนะคาเซะ โตะ ยามะ : 39นาที ~
5:00
 • 05:31 → 06:10 ( 39นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทยามะ
6:00
 • 06:20 → 06:59 ( 39นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทยามะ
7:00
 • 07:10 → 07:53 ( 43นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 07:35 → 08:20 ( 45นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง คุโรเบะ
8:00
 • 08:19 → 08:58 ( 39นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
9:00
 • 09:08 → 09:50 ( 42นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทยามะ
 • 09:45 → 10:33 ( 48นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทยามะ
10:00
 • 10:23 → 11:03 ( 40นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
11:00
 • 11:23 → 12:03 ( 40นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทยามะ
12:00
 • 12:23 → 13:03 ( 40นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
13:00
 • 13:23 → 14:03 ( 40นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทยามะ
14:00
 • 14:02 → 14:43 ( 41นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทยามะ
 • 14:41 → 15:22 ( 41นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทยามะ
15:00
 • 15:27 → 16:09 ( 42นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทยามะ
 • 15:57 → 16:39 ( 42นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
16:00
 • 16:16 → 16:55 ( 39นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทยามะ
17:00
 • 17:00 → 17:40 ( 40นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 17:19 → 17:58 ( 39นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 17:58 → 18:38 ( 40นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง อิโตะอิกาว่า
18:00
 • 18:16 → 18:56 ( 40นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
19:00
 • 19:03 → 19:44 ( 41นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทยามะ
 • 19:37 → 20:17 ( 40นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทยามะ
 • 19:54 → 20:33 ( 39นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
20:00
 • 20:17 → 20:56 ( 39นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 20:58 → 21:37 ( 39นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
21:00
 • 21:43 → 22:22 ( 39นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทยามะ
22:00
 • 22:18 → 22:57 ( 39นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
23:00
 • 23:18 → 23:57 ( 39นาที )
  あいの風とやま鉄道線
  ถึง โทยามะ