คานาซาวะ ถึง โทยามะ

สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • あいの風ライナー : 44นาที ~
 • สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ : 56นาที ~
5:00
 • 05:14 → 06:10 ( 56นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
6:00
 • 06:02 → 06:59 ( 57นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
 • 06:52 → 07:53 ( 1โมง 1นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
7:00
 • 07:16 → 08:20 ( 1โมง 4นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง คุโรเบะ
8:00
 • 08:01 → 08:58 ( 57นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 08:50 → 09:50 ( 1โมง 0นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
9:00
 • 09:24 → 10:33 ( 1โมง 9นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
10:00
 • 10:05 → 11:03 ( 58นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
11:00
 • 11:05 → 12:03 ( 58นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
12:00
 • 12:05 → 13:03 ( 58นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
13:00
 • 13:05 → 14:03 ( 58นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
 • 13:42 → 14:43 ( 1โมง 1นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
14:00
 • 14:23 → 15:22 ( 59นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
15:00
 • 15:05 → 16:09 ( 1โมง 4นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
 • 15:40 → 16:39 ( 59นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 15:59 → 16:55 ( 56นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
16:00
 • 16:42 → 17:40 ( 58นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
17:00
 • 17:00 → 17:58 ( 58นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 17:17 → 18:02 ( 45นาที )
  あいの風ライナー1号
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 17:40 → 18:38 ( 58นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง อิโตะอิกาว่า
 • 17:58 → 18:56 ( 58นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
18:00
 • 18:15 → 19:00 ( 45นาที )
  あいの風ライナー3号
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 18:45 → 19:44 ( 59นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
19:00
 • 19:19 → 20:17 ( 58นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
 • 19:37 → 20:33 ( 56นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
20:00
 • 20:00 → 20:56 ( 56นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 20:20 → 21:04 ( 44นาที )
  あいの風ライナー5号
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 20:40 → 21:37 ( 57นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
21:00
 • 21:25 → 22:22 ( 57นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
22:00
 • 22:00 → 22:57 ( 57นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
23:00
 • 23:00 → 23:57 ( 57นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ