คานาซาวะ ถึง ไดโสจิ

สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ : 48นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:14 → 06:05 ( 51นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
6:00
 • 06:04 → 07:00 ( 56นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง สึรุกะ
 • 06:52 → 07:41 ( 49นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ไดโสจิ
7:00
 • 07:02 → 07:53 ( 51นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
 • 07:30 → 08:21 ( 51นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ไดโสจิ
 • 07:54 → 08:44 ( 50นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
8:00
 • 08:33 → 09:25 ( 52นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
9:00
 • 09:30 → 10:21 ( 51นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
10:00
 • 10:30 → 11:20 ( 50นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
11:00
 • 11:30 → 12:21 ( 51นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
12:00
 • 12:30 → 13:20 ( 50นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
13:00
 • 13:30 → 14:20 ( 50นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
14:00
 • 14:30 → 15:20 ( 50นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
15:00
 • 15:19 → 16:11 ( 52นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
16:00
 • 16:06 → 16:57 ( 51นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ไดโสจิ
 • 16:15 → 17:07 ( 52นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
 • 16:40 → 17:31 ( 51นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง สึรุกะ
17:00
 • 17:17 → 18:08 ( 51นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
18:00
 • 18:00 → 18:51 ( 51นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
 • 18:30 → 19:20 ( 50นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
19:00
 • 19:25 → 20:14 ( 49นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
20:00
 • 20:07 → 20:56 ( 49นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
 • 20:28 → 21:16 ( 48นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
21:00
 • 21:15 → 22:04 ( 49นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
 • 21:58 → 22:48 ( 50นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
22:00
 • 22:47 → 23:36 ( 49นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)