คานาซาวะ ถึง คุริคาระ

สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ : 17นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:14 → 05:31 ( 17นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
6:00
 • 06:02 → 06:19 ( 17นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
 • 06:52 → 07:09 ( 17นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
7:00
 • 07:16 → 07:34 ( 18นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง คุโรเบะ
8:00
 • 08:01 → 08:18 ( 17นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 08:50 → 09:07 ( 17นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
9:00
 • 09:24 → 09:45 ( 21นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
10:00
 • 10:05 → 10:22 ( 17นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
11:00
 • 11:05 → 11:22 ( 17นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
12:00
 • 12:05 → 12:22 ( 17นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
13:00
 • 13:05 → 13:22 ( 17นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
 • 13:42 → 14:01 ( 19นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
14:00
 • 14:23 → 14:41 ( 18นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
15:00
 • 15:05 → 15:26 ( 21นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
 • 15:40 → 15:57 ( 17นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 15:59 → 16:16 ( 17นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
16:00
 • 16:42 → 16:59 ( 17นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
17:00
 • 17:00 → 17:19 ( 19นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 17:40 → 17:57 ( 17นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง อิโตะอิกาว่า
 • 17:58 → 18:15 ( 17นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
18:00
 • 18:45 → 19:03 ( 18นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
19:00
 • 19:19 → 19:37 ( 18นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
 • 19:37 → 19:54 ( 17นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
20:00
 • 20:00 → 20:17 ( 17นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 20:40 → 20:57 ( 17นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
21:00
 • 21:25 → 21:42 ( 17นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ
22:00
 • 22:00 → 22:17 ( 17นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
23:00
 • 23:00 → 23:17 ( 17นาที )
  IRいしかわ鉄道線
  ถึง โทยามะ