เกียวโต ถึง นาโกย่า

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โนโซมิ : 33นาที ~
 • โคดาม่า : 43นาที ~
 • ฮิการิ : 34นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:14 → 06:48 ( 34นาที )
  のぞみ200号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:25 → 07:14 ( 49นาที )
  ひかり634号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:29 → 07:02 ( 33นาที )
  のぞみ202号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:38 → 07:12 ( 34นาที )
  のぞみ66号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:47 → 07:21 ( 34นาที )
  のぞみ68号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:57 → 07:42 ( 45นาที )
  ひかり636号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:06 → 07:40 ( 34นาที )
  のぞみ70号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:12 → 07:46 ( 34นาที )
  のぞみ204号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:24 → 07:58 ( 34นาที )
  のぞみ72号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:30 → 08:04 ( 34นาที )
  のぞみ206号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:33 → 08:25 ( 52นาที )
  ひかり638号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:45 → 08:19 ( 34นาที )
  のぞみ74号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:51 → 08:42 ( 51นาที )
  ひかり640号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:54 → 08:28 ( 34นาที )
  のぞみ208号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:01 → 08:34 ( 33นาที )
  のぞみ210号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:10 → 09:02 ( 52นาที )
  こだま708号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:13 → 08:47 ( 34นาที )
  のぞみ76号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:21 → 08:55 ( 34นาที )
  のぞみ212号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:30 → 09:04 ( 34นาที )
  のぞみ78号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:33 → 09:25 ( 52นาที )
  ひかり642号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:45 → 09:19 ( 34นาที )
  のぞみ2号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:01 → 09:34 ( 33นาที )
  のぞみ80号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:08 → 09:42 ( 34นาที )
  ひかり500号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:10 → 10:02 ( 52นาที )
  こだま712号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:13 → 09:47 ( 34นาที )
  のぞみ82号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:21 → 09:55 ( 34นาที )
  のぞみ4号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:30 → 10:04 ( 34นาที )
  のぞみ216号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:33 → 10:25 ( 52นาที )
  ひかり644号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:39 → 10:13 ( 34นาที )
  のぞみ84号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:48 → 10:22 ( 34นาที )
  のぞみ86号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:01 → 10:34 ( 33นาที )
  のぞみ6号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:08 → 10:42 ( 34นาที )
  ひかり670号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:10 → 11:02 ( 52นาที )
  こだま716号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:13 → 10:47 ( 34นาที )
  のぞみ88号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:21 → 10:55 ( 34นาที )
  のぞみ8号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:30 → 11:04 ( 34นาที )
  のぞみ218号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:33 → 11:25 ( 52นาที )
  ひかり646号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:45 → 11:19 ( 34นาที )
  のぞみ10号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:01 → 11:34 ( 33นาที )
  のぞみ12号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:08 → 11:42 ( 34นาที )
  ひかり504号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:10 → 12:02 ( 52นาที )
  こだま720号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:21 → 11:55 ( 34นาที )
  のぞみ14号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:30 → 12:04 ( 34นาที )
  のぞみ220号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:33 → 12:25 ( 52นาที )
  ひかり648号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:45 → 12:19 ( 34นาที )
  のぞみ90号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:01 → 12:34 ( 33นาที )
  のぞみ16号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:08 → 12:42 ( 34นาที )
  ひかり506号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:10 → 13:02 ( 52นาที )
  こだま724号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:21 → 12:55 ( 34นาที )
  のぞみ18号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:30 → 13:04 ( 34นาที )
  のぞみ222号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:33 → 13:25 ( 52นาที )
  ひかり650号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:45 → 13:19 ( 34นาที )
  のぞみ92号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:01 → 13:34 ( 33นาที )
  のぞみ20号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:08 → 13:42 ( 34นาที )
  ひかり508号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:10 → 14:02 ( 52นาที )
  こだま728号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:21 → 13:55 ( 34นาที )
  のぞみ22号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:30 → 14:04 ( 34นาที )
  のぞみ224号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:33 → 14:25 ( 52นาที )
  ひかり652号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:45 → 14:19 ( 34นาที )
  のぞみ94号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:01 → 14:34 ( 33นาที )
  のぞみ24号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:08 → 14:42 ( 34นาที )
  ひかり510号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:10 → 15:02 ( 52นาที )
  こだま732号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:21 → 14:55 ( 34นาที )
  のぞみ26号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:30 → 15:04 ( 34นาที )
  のぞみ226号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:33 → 15:25 ( 52นาที )
  ひかり654号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:45 → 15:19 ( 34นาที )
  のぞみ96号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:01 → 15:34 ( 33นาที )
  のぞみ28号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:08 → 15:42 ( 34นาที )
  ひかり512号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:10 → 16:02 ( 52นาที )
  こだま736号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:16 → 15:50 ( 34นาที )
  のぞみ228号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:21 → 15:55 ( 34นาที )
  のぞみ30号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:30 → 16:04 ( 34นาที )
  のぞみ230号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:33 → 16:25 ( 52นาที )
  ひかり656号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:45 → 16:19 ( 34นาที )
  のぞみ98号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:54 → 16:28 ( 34นาที )
  のぞみ232号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:01 → 16:34 ( 33นาที )
  のぞみ32号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:08 → 16:42 ( 34นาที )
  ひかり514号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:10 → 17:02 ( 52นาที )
  こだま740号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:16 → 16:50 ( 34นาที )
  のぞみ234号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:21 → 16:55 ( 34นาที )
  のぞみ34号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:30 → 17:04 ( 34นาที )
  のぞみ236号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:33 → 17:25 ( 52นาที )
  ひかり658号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:45 → 17:19 ( 34นาที )
  のぞみ100号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:01 → 17:34 ( 33นาที )
  のぞみ36号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:08 → 17:42 ( 34นาที )
  ひかり516号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:10 → 18:02 ( 52นาที )
  こだま744号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:16 → 17:50 ( 34นาที )
  のぞみ238号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:21 → 17:55 ( 34นาที )
  のぞみ38号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:30 → 18:04 ( 34นาที )
  のぞみ240号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:33 → 18:25 ( 52นาที )
  ひかり660号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:45 → 18:19 ( 34นาที )
  のぞみ40号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:54 → 18:28 ( 34นาที )
  のぞみ102号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:01 → 18:34 ( 33นาที )
  のぞみ42号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:08 → 18:42 ( 34นาที )
  ひかり518号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:10 → 19:02 ( 52นาที )
  こだま748号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:16 → 18:50 ( 34นาที )
  のぞみ242号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:21 → 18:55 ( 34นาที )
  のぞみ44号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:30 → 19:04 ( 34นาที )
  のぞみ244号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:33 → 19:25 ( 52นาที )
  ひかり662号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:45 → 19:19 ( 34นาที )
  のぞみ46号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:54 → 19:28 ( 34นาที )
  のぞみ104号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:01 → 19:34 ( 33นาที )
  のぞみ48号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:08 → 19:42 ( 34นาที )
  ひかり520号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:10 → 20:01 ( 51นาที )
  こだま752号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:16 → 19:50 ( 34นาที )
  のぞみ246号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:21 → 19:55 ( 34นาที )
  のぞみ50号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:30 → 20:03 ( 33นาที )
  のぞみ248号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:36 → 20:25 ( 49นาที )
  ひかり664号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:45 → 20:19 ( 34นาที )
  のぞみ52号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:00 → 20:34 ( 34นาที )
  のぞみ54号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:03 → 20:38 ( 35นาที )
  ひかり522号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:11 → 21:01 ( 50นาที )
  こだま760号
  ถึง มิชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:15 → 20:48 ( 33นาที )
  のぞみ250号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:21 → 20:55 ( 34นาที )
  のぞみ56号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:30 → 21:04 ( 34นาที )
  のぞみ252号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:36 → 21:18 ( 42นาที )
  ひかり666号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:47 → 21:21 ( 34นาที )
  のぞみ58号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:56 → 21:42 ( 46นาที )
  こだま762号
  ถึง มิชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:59 → 21:33 ( 34นาที )
  ひかり668号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
21:00
 • 21:02 → 21:35 ( 33นาที )
  のぞみ60号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:17 → 22:09 ( 52นาที )
  こだま764号
  ถึง ชิซุโอกะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:21 → 21:55 ( 34นาที )
  のぞみ62号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:38 → 22:11 ( 33นาที )
  のぞみ64号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:51 → 22:34 ( 43นาที )
  こだま766号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
22:00
 • 22:15 → 22:49 ( 34นาที )
  のぞみ270号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:22 → 23:05 ( 43นาที )
  こだま768号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:46 → 23:20 ( 34นาที )
  のぞみ272号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket