เกียวโต ถึง นาระ

JR นาระเส้น ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR奈良線区間快速 : 55นาที ~
 • JR奈良線快速 : 47นาที ~
 • JR นาระเส้น : 1โมง 0นาที ~
 • みやこ路快速 : 44นาที ~
5:00
 • 05:33 → 06:34 ( 1โมง 1นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 05:51 → 06:52 ( 1โมง 1นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
6:00
 • 06:11 → 07:17 ( 1โมง 6นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 06:48 → 07:55 ( 1โมง 7นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
7:00
 • 07:15 → 08:21 ( 1โมง 6นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 07:28 → 08:34 ( 1โมง 6นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 07:50 → 08:50 ( 1โมง 0นาที )
  JR奈良線区間快速
  ถึง นาระ
 • 07:55 → 09:05 ( 1โมง 10นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
8:00
 • 08:02 → 09:11 ( 1โมง 9นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 08:13 → 09:20 ( 1โมง 7นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 08:45 → 09:40 ( 55นาที )
  JR奈良線区間快速
  ถึง นาระ
9:00
 • 09:10 → 10:16 ( 1โมง 6นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 09:28 → 10:40 ( 1โมง 12นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 09:37 → 10:21 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง นาระ
10:00
 • 10:00 → 11:10 ( 1โมง 10นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 10:07 → 10:51 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง นาระ
 • 10:30 → 11:40 ( 1โมง 10นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 10:37 → 11:21 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง นาระ
11:00
 • 11:00 → 12:10 ( 1โมง 10นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 11:07 → 11:51 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง นาระ
 • 11:30 → 12:40 ( 1โมง 10นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 11:37 → 12:21 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง นาระ
12:00
 • 12:00 → 13:10 ( 1โมง 10นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 12:07 → 12:51 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง นาระ
 • 12:30 → 13:40 ( 1โมง 10นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 12:37 → 13:21 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง นาระ
13:00
 • 13:00 → 14:10 ( 1โมง 10นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 13:07 → 13:51 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง นาระ
 • 13:30 → 14:40 ( 1โมง 10นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 13:37 → 14:21 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง นาระ
14:00
 • 14:00 → 15:10 ( 1โมง 10นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 14:07 → 14:51 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง นาระ
 • 14:30 → 15:40 ( 1โมง 10นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 14:37 → 15:21 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง นาระ
15:00
 • 15:00 → 16:10 ( 1โมง 10นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 15:07 → 15:51 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง นาระ
 • 15:30 → 16:42 ( 1โมง 12นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 15:37 → 16:21 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง นาระ
16:00
 • 16:00 → 17:10 ( 1โมง 10นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 16:07 → 16:51 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง นาระ
 • 16:29 → 17:42 ( 1โมง 13นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 16:37 → 17:21 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง นาระ
 • 16:59 → 18:13 ( 1โมง 14นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
17:00
 • 17:07 → 17:51 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง นาระ
 • 17:26 → 18:41 ( 1โมง 15นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 17:35 → 18:22 ( 47นาที )
  JR奈良線快速
  ถึง นาระ
 • 17:56 → 19:13 ( 1โมง 17นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
18:00
 • 18:05 → 18:53 ( 48นาที )
  JR奈良線快速
  ถึง นาระ
 • 18:26 → 19:35 ( 1โมง 9นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 18:35 → 19:23 ( 48นาที )
  JR奈良線快速
  ถึง นาระ
 • 18:56 → 20:17 ( 1โมง 21นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
19:00
 • 19:05 → 19:53 ( 48นาที )
  JR奈良線快速
  ถึง นาระ
 • 19:35 → 20:31 ( 56นาที )
  JR奈良線区間快速
  ถึง นาระ
 • 19:39 → 20:44 ( 1โมง 5นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
20:00
 • 20:05 → 21:01 ( 56นาที )
  JR奈良線区間快速
  ถึง นาระ
 • 20:09 → 21:13 ( 1โมง 4นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 20:35 → 21:31 ( 56นาที )
  JR奈良線区間快速
  ถึง นาระ
 • 20:41 → 21:44 ( 1โมง 3นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
21:00
 • 21:05 → 22:01 ( 56นาที )
  JR奈良線区間快速
  ถึง นาระ
 • 21:13 → 22:15 ( 1โมง 2นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 21:37 → 22:32 ( 55นาที )
  JR奈良線区間快速
  ถึง นาระ
22:00
 • 22:03 → 22:59 ( 56นาที )
  JR奈良線区間快速
  ถึง นาระ
 • 22:12 → 23:18 ( 1โมง 6นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 22:45 → 23:45 ( 1โมง 0นาที )
  JR奈良線区間快速
  ถึง นาระ
 • 22:56 → 23:57 ( 1โมง 1นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
23:00
 • 23:19 → 00:19 ( 1โมง 0นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ
 • 23:46 → 00:46 ( 1โมง 0นาที )
  JR奈良線
  ถึง นาระ