เกียวโต ถึง ยามาโตะไซไดจิ

คินเท็ตสึสายเกียวโต ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น : 55นาที ~
 • 近鉄京都線特急 : 28นาที ~
 • 近鉄京都線急行 : 37นาที ~
5:00
 • 05:12 → 06:07 ( 55นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
6:00
 • 06:00 → 06:38 ( 38นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 06:28 → 07:28 ( 1โมง 0นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 06:40 → 07:18 ( 38นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 06:56 → 07:33 ( 37นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
7:00
 • 07:05 → 07:36 ( 31นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 07:11 → 07:51 ( 40นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 07:22 → 08:02 ( 40นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
 • 07:33 → 08:16 ( 43นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 07:40 → 08:08 ( 28นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 07:50 → 08:20 ( 30นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 07:51 → 08:31 ( 40นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 07:58 → 08:38 ( 40นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
8:00
 • 08:03 → 08:46 ( 43นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 08:10 → 08:41 ( 31นาที )
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ถึง โทบะ
 • 08:25 → 09:07 ( 42นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
 • 08:35 → 09:04 ( 29นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 08:37 → 09:16 ( 39นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 08:47 → 09:27 ( 40นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 08:55 → 09:25 ( 30นาที )
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
9:00
 • 09:01 → 09:42 ( 41นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 09:10 → 09:39 ( 29นาที )
  近鉄京都線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 09:17 → 09:58 ( 41นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 09:30 → 10:00 ( 30นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 09:40 → 10:09 ( 29นาที )
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 09:44 → 10:23 ( 39นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
10:00
 • 10:01 → 10:42 ( 41นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
 • 10:10 → 10:39 ( 29นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 10:15 → 10:55 ( 40นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 10:20 → 10:53 ( 33นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 10:24 → 11:09 ( 45นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 10:30 → 10:59 ( 29นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 10:40 → 11:22 ( 42นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 10:50 → 11:19 ( 29นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
11:00
 • 11:01 → 11:43 ( 42นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 11:10 → 11:39 ( 29นาที )
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 11:11 → 12:14 ( 1โมง 3นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 11:20 → 12:01 ( 41นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 11:30 → 11:59 ( 29นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 11:40 → 12:22 ( 42นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 11:50 → 12:19 ( 29นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
12:00
 • 12:01 → 12:43 ( 42นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 12:10 → 12:39 ( 29นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 12:20 → 13:01 ( 41นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 12:30 → 12:59 ( 29นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 12:40 → 13:22 ( 42นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 12:50 → 13:19 ( 29นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
13:00
 • 13:01 → 13:43 ( 42นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 13:10 → 13:39 ( 29นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 13:20 → 14:01 ( 41นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 13:30 → 13:59 ( 29นาที )
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 13:40 → 14:22 ( 42นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 13:50 → 14:19 ( 29นาที )
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
14:00
 • 14:01 → 14:43 ( 42นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 14:10 → 14:39 ( 29นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 14:20 → 15:01 ( 41นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 14:30 → 14:59 ( 29นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 14:41 → 15:23 ( 42นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 14:50 → 15:19 ( 29นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
15:00
 • 15:00 → 15:43 ( 43นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 15:10 → 15:40 ( 30นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 15:20 → 15:58 ( 38นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 15:35 → 16:06 ( 31นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 15:36 → 16:16 ( 40นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 15:50 → 16:21 ( 31นาที )
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 15:51 → 16:31 ( 40นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
16:00
 • 16:01 → 16:43 ( 42นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 16:10 → 16:40 ( 30นาที )
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 16:21 → 17:02 ( 41นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
 • 16:35 → 17:06 ( 31นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 16:36 → 17:15 ( 39นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 16:50 → 17:22 ( 32นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 16:51 → 17:29 ( 38นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
17:00
 • 17:10 → 17:40 ( 30นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง โทบะ
 • 17:12 → 17:51 ( 39นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 17:25 → 17:56 ( 31นาที )
  近鉄京都線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 17:27 → 18:06 ( 39นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 17:40 → 18:11 ( 31นาที )
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 17:46 → 18:28 ( 42นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 17:55 → 18:26 ( 31นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 17:57 → 18:36 ( 39นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
18:00
 • 18:10 → 18:40 ( 30นาที )
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 18:16 → 18:58 ( 42นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 18:25 → 18:55 ( 30นาที )
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 18:27 → 19:07 ( 40นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 18:40 → 19:11 ( 31นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 18:46 → 19:29 ( 43นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 18:51 → 19:54 ( 1โมง 3นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 18:55 → 19:26 ( 31นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 18:57 → 19:37 ( 40นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
19:00
 • 19:02 → 20:10 ( 1โมง 8นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 19:10 → 19:41 ( 31นาที )
  近鉄京都線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 19:11 → 19:50 ( 39นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
 • 19:24 → 20:06 ( 42นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 19:30 → 20:01 ( 31นาที )
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 19:40 → 20:22 ( 42นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 19:50 → 20:20 ( 30นาที )
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 19:57 → 20:35 ( 38นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
20:00
 • 20:10 → 20:40 ( 30นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 20:11 → 20:50 ( 39นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 20:23 → 21:06 ( 43นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง เท็นริ
 • 20:26 → 21:30 ( 1โมง 4นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 20:30 → 21:00 ( 30นาที )
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 20:38 → 21:21 ( 43นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 20:45 → 21:16 ( 31นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 20:55 → 21:33 ( 38นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
21:00
 • 21:05 → 21:35 ( 30นาที )
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 21:10 → 21:49 ( 39นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 21:17 → 22:23 ( 1โมง 6นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 21:25 → 21:57 ( 32นาที )
  近鉄京都線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 21:27 → 22:04 ( 37นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 21:42 → 22:20 ( 38นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 21:51 → 22:51 ( 1โมง 0นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 21:55 → 22:25 ( 30นาที )
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
22:00
 • 22:01 → 22:40 ( 39นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 22:16 → 22:57 ( 41นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 22:21 → 23:23 ( 1โมง 2นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 22:25 → 22:55 ( 30นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 22:35 → 23:13 ( 38นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 22:46 → 23:46 ( 1โมง 0นาที )
  近鉄京都線
  ถึง คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 22:55 → 23:25 ( 30นาที )
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
23:00
 • 23:00 → 23:37 ( 37นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 23:22 → 00:00 ( 38นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง คินเท็ตสึนาระ
 • 23:30 → 00:27 ( 57นาที )
  近鉄京都線
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ
 • 23:41 → 00:18 ( 37นาที )
  近鉄京都線急行
  ถึง ยามาโตะไซไดจิ