เกียวโต ถึง อิบารากิ (JR)

JR สายหลักโตไคโด(ไมบะระ-โคเบะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น : 29นาที ~
 • JR東海道山陽本線快速 : 22นาที ~
5:00
 • 05:02 → 05:32 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 05:21 → 05:44 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 05:24 → 05:53 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 05:35 → 06:09 ( 34นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง โคชิเอ็นกุจิ
 • 05:43 → 06:05 ( 22นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 05:51 → 06:20 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
6:00
 • 06:00 → 06:34 ( 34นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 06:07 → 06:30 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 06:10 → 06:39 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง ชินซันดะ
 • 06:21 → 06:55 ( 34นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง ชินซันดะ
 • 06:29 → 06:51 ( 22นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 06:36 → 07:09 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง ชินซันดะ
 • 06:44 → 07:06 ( 22นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 06:48 → 07:24 ( 36นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง ชินซันดะ
 • 06:58 → 07:20 ( 22นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
7:00
 • 07:00 → 07:30 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 07:06 → 07:35 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 07:15 → 07:44 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 07:21 → 07:50 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 07:30 → 08:00 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 07:36 → 08:05 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 07:45 → 08:15 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 07:52 → 08:20 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
8:00
 • 08:01 → 08:30 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 08:07 → 08:35 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 08:16 → 08:45 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 08:22 → 08:50 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 08:22 → 08:50 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 08:31 → 09:00 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 08:37 → 09:05 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 08:46 → 09:15 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
 • 08:52 → 09:20 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
9:00
 • 09:01 → 09:30 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
 • 09:07 → 09:35 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 09:17 → 09:46 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
 • 09:23 → 09:51 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 09:32 → 10:01 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
 • 09:39 → 10:06 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 09:47 → 10:16 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
 • 09:54 → 10:21 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
10:00
 • 10:02 → 10:31 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
 • 10:09 → 10:36 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 10:24 → 10:51 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 10:39 → 11:06 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 10:54 → 11:21 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
11:00
 • 11:09 → 11:36 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 11:24 → 11:51 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 11:39 → 12:06 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 11:54 → 12:21 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
12:00
 • 12:09 → 12:36 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 12:24 → 12:51 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 12:39 → 13:06 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 12:54 → 13:21 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
13:00
 • 13:09 → 13:36 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 13:24 → 13:51 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 13:39 → 14:06 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 13:54 → 14:21 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
14:00
 • 14:09 → 14:36 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 14:24 → 14:51 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 14:39 → 15:06 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 14:54 → 15:21 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
15:00
 • 15:09 → 15:36 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 15:17 → 15:46 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 15:24 → 15:51 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 15:32 → 16:01 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 15:39 → 16:06 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 15:47 → 16:16 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 15:54 → 16:21 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
16:00
 • 16:01 → 16:31 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 16:08 → 16:35 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 16:16 → 16:46 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 16:23 → 16:50 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 16:31 → 17:01 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 16:38 → 17:05 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 16:46 → 17:16 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 16:53 → 17:20 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 16:58 → 17:31 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
17:00
 • 17:08 → 17:35 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 17:13 → 17:46 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 17:23 → 17:50 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 17:28 → 18:01 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 17:38 → 18:05 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 17:43 → 18:16 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 17:53 → 18:20 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 17:58 → 18:31 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
18:00
 • 18:08 → 18:35 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 18:13 → 18:46 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 18:23 → 18:50 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 18:28 → 19:01 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 18:38 → 19:05 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 18:43 → 19:16 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 18:53 → 19:20 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 18:58 → 19:31 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
19:00
 • 19:08 → 19:35 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 19:13 → 19:46 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 19:23 → 19:50 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 19:28 → 20:01 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 19:38 → 20:05 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 19:43 → 20:16 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 19:53 → 20:20 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 19:58 → 20:31 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
20:00
 • 20:08 → 20:35 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 20:13 → 20:47 ( 34นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 20:24 → 20:51 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 20:37 → 21:07 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง โคเบะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
 • 20:44 → 21:11 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 20:57 → 21:27 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
21:00
 • 21:04 → 21:32 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 21:17 → 21:47 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 21:24 → 21:53 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 21:37 → 22:07 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 21:45 → 22:12 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คามิโกริ
 • 21:57 → 22:27 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
22:00
 • 22:05 → 22:32 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 22:17 → 22:47 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 22:25 → 22:52 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 22:38 → 23:11 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 22:53 → 23:20 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
23:00
 • 23:09 → 23:38 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 23:23 → 23:51 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง โอซากะ
 • 23:33 → 00:03 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง โอซากะ
 • 23:58 → 00:28 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง โอซากะ