เกียวโต ถึง อิบารากิ (JR)

JR สายหลักโตไคโด(ไมบะระ-โคเบะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR สายหลักโทไคโดซันโย รถไฟท้องถิ่น : 29นาที ~
 • JR東海道山陽本線快速 : 22นาที ~
5:00
 • 05:02 → 05:32 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 05:21 → 05:43 ( 22นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 05:25 → 05:54 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง โคเบะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
 • 05:35 → 06:09 ( 34นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 05:43 → 06:05 ( 22นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 05:52 → 06:21 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 05:59 → 06:33 ( 34นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
6:00
 • 06:07 → 06:29 ( 22นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 06:09 → 06:40 ( 31นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง อามางาซากิ (JR)
 • 06:18 → 06:41 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 06:22 → 06:55 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 06:29 → 06:53 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 06:31 → 07:01 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 06:42 → 07:07 ( 25นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 06:44 → 07:15 ( 31นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 06:51 → 07:13 ( 22นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 06:54 → 07:26 ( 32นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
7:00
 • 07:03 → 07:26 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 07:06 → 07:38 ( 32นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง อามางาซากิ (JR)
 • 07:14 → 07:38 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 07:16 → 07:48 ( 32นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง อามางาซากิ (JR)
 • 07:24 → 07:48 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 07:26 → 07:58 ( 32นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 07:34 → 07:58 ( 24นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 07:36 → 08:08 ( 32นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง ชินซันดะ
 • 07:44 → 08:10 ( 26นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 07:46 → 08:18 ( 32นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 07:55 → 08:18 ( 23นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง โอซากะ
 • 07:58 → 08:30 ( 32นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
8:00
 • 08:05 → 08:30 ( 25นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 08:07 → 08:39 ( 32นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 08:10 → 08:39 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง โอซากะ
 • 08:16 → 08:45 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 08:25 → 08:55 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 08:32 → 09:02 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง โคชิเอ็นกุจิ
 • 08:38 → 09:07 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 08:44 → 09:15 ( 31นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
 • 08:52 → 09:22 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 08:57 → 09:31 ( 34นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
9:00
 • 09:05 → 09:40 ( 35นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง ชินซันดะ
 • 09:08 → 09:36 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 09:17 → 09:46 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
 • 09:24 → 09:51 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 09:32 → 10:01 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
 • 09:39 → 10:06 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 09:47 → 10:16 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
 • 09:53 → 10:20 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
10:00
 • 10:02 → 10:31 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง สูมะ
 • 10:09 → 10:36 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 10:24 → 10:51 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 10:39 → 11:06 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 10:54 → 11:21 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
11:00
 • 11:09 → 11:36 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 11:24 → 11:51 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 11:39 → 12:06 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 11:54 → 12:21 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
12:00
 • 12:09 → 12:36 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 12:24 → 12:51 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 12:39 → 13:06 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 12:54 → 13:21 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
13:00
 • 13:09 → 13:36 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 13:24 → 13:51 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 13:39 → 14:06 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 13:54 → 14:21 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
14:00
 • 14:09 → 14:36 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 14:24 → 14:51 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 14:39 → 15:06 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 14:54 → 15:21 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
15:00
 • 15:09 → 15:36 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 15:17 → 15:46 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 15:24 → 15:51 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 15:32 → 16:01 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 15:39 → 16:06 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 15:47 → 16:16 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 15:54 → 16:21 ( 27นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
16:00
 • 16:01 → 16:31 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 16:08 → 16:36 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 16:16 → 16:46 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 16:23 → 16:51 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 16:31 → 17:01 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 16:38 → 17:06 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 16:46 → 17:16 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 16:53 → 17:21 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 16:58 → 17:31 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
17:00
 • 17:08 → 17:36 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 17:13 → 17:46 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 17:23 → 17:51 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 17:28 → 18:01 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 17:38 → 18:06 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 17:43 → 18:16 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 17:53 → 18:21 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 17:58 → 18:31 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
18:00
 • 18:08 → 18:36 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 18:13 → 18:46 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 18:23 → 18:51 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 18:28 → 19:01 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 18:38 → 19:06 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 18:43 → 19:16 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 18:53 → 19:21 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 18:58 → 19:31 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
19:00
 • 19:08 → 19:36 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 19:13 → 19:46 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 19:23 → 19:51 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 19:28 → 20:01 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 19:38 → 20:06 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 19:43 → 20:16 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 19:53 → 20:21 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 19:58 → 20:31 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
20:00
 • 20:08 → 20:36 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง บันชูอาโก
 • 20:13 → 20:46 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 20:23 → 20:51 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 20:28 → 21:01 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 20:38 → 21:06 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คามิโกริ
 • 20:43 → 21:16 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง โคเบะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
 • 20:53 → 21:21 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 20:58 → 21:31 ( 33นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
21:00
 • 21:08 → 21:36 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 21:17 → 21:47 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 21:24 → 21:53 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 21:37 → 22:07 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 21:45 → 22:13 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คามิโกริ
 • 21:55 → 22:27 ( 32นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
22:00
 • 22:05 → 22:33 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 22:17 → 22:47 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 22:25 → 22:53 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 22:35 → 23:05 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 22:52 → 23:20 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
23:00
 • 23:09 → 23:38 ( 29นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 23:23 → 23:51 ( 28นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง โอซากะ
 • 23:33 → 00:03 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง โอซากะ
 • 23:58 → 00:28 ( 30นาที )
  JR東海道山陽本線各停
  ถึง โอซากะ