เคเซทาคาซาโกะ ถึง อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)

สายเคเซสนามบินนาริตะ‧สายรถไฟสายโฮกุโจ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 京成成田空港線アクセス特急 : 38นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:34 → 06:12 ( 38นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
6:00
 • 06:20 → 07:08 ( 48นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 06:52 → 07:36 ( 44นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
7:00
 • 07:11 → 07:56 ( 45นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 07:41 → 08:28 ( 47นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
8:00
 • 08:08 → 08:53 ( 45นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 08:50 → 09:38 ( 48นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
9:00
 • 09:38 → 10:29 ( 51นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
10:00
 • 10:01 → 10:44 ( 43นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 10:37 → 11:16 ( 39นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
11:00
 • 11:17 → 11:56 ( 39นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 11:57 → 12:36 ( 39นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
12:00
 • 12:37 → 13:16 ( 39นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
13:00
 • 13:17 → 13:56 ( 39นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 13:57 → 14:36 ( 39นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
14:00
 • 14:37 → 15:16 ( 39นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
15:00
 • 15:17 → 15:56 ( 39นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 15:57 → 16:36 ( 39นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
16:00
 • 16:45 → 17:35 ( 50นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
17:00
 • 17:29 → 18:16 ( 47นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
18:00
 • 18:07 → 18:55 ( 48นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 18:44 → 19:22 ( 38นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
19:00
 • 19:10 → 19:57 ( 47นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 19:39 → 20:28 ( 49นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
20:00
 • 20:07 → 20:52 ( 45นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
21:00
 • 21:03 → 21:45 ( 42นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
22:00
 • 22:05 → 22:51 ( 46นาที )
  京成成田空港線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ