เคกีวคามาตะ ถึง เคกีวฮิกาชิคานากาว่า

สายหลักเคกีว ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ