เคกีวคามาตะ ถึง วัดเซนกาคุจิ

สายหลักเคกีว ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 京急本線快特 : 9นาที ~
 • 京急本線急行 : 13นาที ~
 • 京急本線特急 : 11นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:17 → 05:30 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 05:29 → 05:41 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 05:35 → 05:48 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 05:42 → 05:53 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง อาโอโตะ
 • 05:55 → 06:07 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
6:00
 • 06:00 → 06:13 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 06:08 → 06:21 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 06:13 → 06:26 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 06:21 → 06:35 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 06:30 → 06:44 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 06:36 → 06:51 ( 15นาที )
  京急本線特急
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 06:42 → 06:56 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 06:48 → 07:02 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 06:54 → 07:10 ( 16นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 06:57 → 07:13 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
7:00
 • 07:04 → 07:17 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 07:07 → 07:22 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 07:11 → 07:26 ( 15นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 07:17 → 07:32 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 07:19 → 07:37 ( 18นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 07:26 → 07:42 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง เคเซซากุระ
 • 07:29 → 07:47 ( 18นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 07:39 → 07:54 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 07:42 → 08:00 ( 18นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 07:48 → 08:05 ( 17นาที )
  京急本線急行
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 07:52 → 08:10 ( 18นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 07:58 → 08:15 ( 17นาที )
  京急本線急行
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
8:00
 • 08:04 → 08:20 ( 16นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 08:10 → 08:26 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 08:16 → 08:30 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 08:22 → 08:37 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 08:26 → 08:42 ( 16นาที )
  京急本線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 08:33 → 08:48 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง อาโอโตะ
 • 08:36 → 08:52 ( 16นาที )
  京急本線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 08:44 → 09:01 ( 17นาที )
  京急本線急行
  ถึง โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
 • 08:47 → 09:05 ( 18นาที )
  京急本線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 08:55 → 09:10 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
9:00
 • 09:00 → 09:14 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 09:05 → 09:20 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 09:08 → 09:25 ( 17นาที )
  京急本線特急
  ถึง เคเซซากุระ
 • 09:14 → 09:29 ( 15นาที )
  京急本線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 09:16 → 09:32 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง อาโอโตะ
 • 09:20 → 09:35 ( 15นาที )
  京急本線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 09:27 → 09:41 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง อาโอโตะ
 • 09:33 → 09:44 ( 11นาที )
  京急本線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 09:37 → 09:50 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 09:44 → 09:55 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง อาโอโตะ
 • 09:45 → 10:00 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 09:50 → 10:03 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
10:00
 • 10:00 → 10:11 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 10:05 → 10:17 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 10:10 → 10:22 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 10:15 → 10:25 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 10:17 → 10:30 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 10:25 → 10:35 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง อาโอโตะ
 • 10:29 → 10:41 ( 12นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 10:36 → 10:45 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 10:40 → 10:51 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 10:44 → 10:56 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 10:50 → 11:01 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 10:55 → 11:05 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
11:00
 • 11:00 → 11:11 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 11:03 → 11:16 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 11:17 → 11:26 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 11:19 → 11:31 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 11:24 → 11:36 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 11:31 → 11:41 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง อาโอโตะ
 • 11:37 → 11:46 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 11:39 → 11:51 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 11:44 → 11:56 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 11:57 → 12:06 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 11:59 → 12:11 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
12:00
 • 12:04 → 12:16 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 12:11 → 12:21 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง อาโอโตะ
 • 12:17 → 12:26 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 12:19 → 12:31 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 12:24 → 12:36 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 12:37 → 12:46 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 12:39 → 12:51 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 12:44 → 12:56 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 12:51 → 13:01 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง อาโอโตะ
 • 12:57 → 13:06 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 12:59 → 13:11 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
13:00
 • 13:04 → 13:16 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 13:17 → 13:26 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 13:19 → 13:31 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 13:24 → 13:36 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 13:31 → 13:41 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง อาโอโตะ
 • 13:37 → 13:46 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 13:39 → 13:51 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 13:44 → 13:56 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 13:57 → 14:06 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 13:59 → 14:11 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
14:00
 • 14:04 → 14:16 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 14:11 → 14:21 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง อาโอโตะ
 • 14:17 → 14:26 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 14:19 → 14:31 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 14:24 → 14:36 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 14:37 → 14:46 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 14:39 → 14:51 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 14:44 → 14:56 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 14:51 → 15:01 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 14:57 → 15:06 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 14:59 → 15:11 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
15:00
 • 15:04 → 15:16 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 15:17 → 15:26 ( 9นาที )
  京急本線快特
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 15:19 → 15:31 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 15:24 → 15:36 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 15:31 → 15:41 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 15:36 → 15:46 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 15:39 → 15:51 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 15:45 → 15:56 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง อาโอโตะ
 • 15:49 → 16:02 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 15:59 → 16:09 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
16:00
 • 16:04 → 16:14 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง อาโอโตะ
 • 16:08 → 16:21 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 16:18 → 16:30 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 16:23 → 16:35 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 16:27 → 16:40 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 16:34 → 16:47 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 16:38 → 16:52 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 16:45 → 16:57 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
 • 16:49 → 17:04 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 16:55 → 17:08 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
17:00
 • 17:00 → 17:15 ( 15นาที )
  京急本線快特
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 17:06 → 17:20 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 17:12 → 17:27 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 17:18 → 17:32 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 17:21 → 17:37 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 17:28 → 17:41 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 17:33 → 17:47 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 17:41 → 17:53 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 17:44 → 17:58 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 17:49 → 18:02 ( 13นาที )
  京急本線快特
  ถึง อาโอโตะ
 • 17:54 → 18:07 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
18:00
 • 18:02 → 18:14 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 18:03 → 18:18 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 18:09 → 18:22 ( 13นาที )
  京急本線快特
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 18:13 → 18:27 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 18:21 → 18:34 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 18:24 → 18:40 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 18:34 → 18:48 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 18:38 → 18:53 ( 15นาที )
  京急本線特急
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 18:43 → 18:57 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 18:51 → 19:07 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
19:00
 • 19:00 → 19:13 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 19:04 → 19:17 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง เคเซนาริตะ
 • 19:13 → 19:26 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง ชิบะยามะชิโยดะ
 • 19:20 → 19:30 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 19:23 → 19:37 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 19:33 → 19:46 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง เคเซซากุระ
 • 19:39 → 19:50 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง อาโอโตะ
 • 19:43 → 19:57 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 19:53 → 20:06 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 19:57 → 20:10 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
20:00
 • 20:02 → 20:16 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง ชิบะยามะชิโยดะ
 • 20:08 → 20:22 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง อาโอโตะ
 • 20:15 → 20:28 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง เคเซนาริตะ
 • 20:19 → 20:31 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 20:29 → 20:43 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 20:38 → 20:50 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 20:39 → 20:54 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 20:52 → 21:05 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 20:59 → 21:11 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
21:00
 • 21:00 → 21:14 ( 14นาที )
  京急本線快特
  ถึง เคเซนาริตะ
 • 21:10 → 21:23 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 21:18 → 21:30 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 21:20 → 21:34 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 21:32 → 21:43 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง เคเซนาริตะ
 • 21:39 → 21:50 ( 11นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 21:40 → 21:54 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง อาโอโตะ
 • 21:48 → 22:01 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 21:53 → 22:04 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
22:00
 • 22:01 → 22:14 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 22:12 → 22:25 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 22:21 → 22:33 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 22:25 → 22:40 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง โซโกะซันโด
 • 22:35 → 22:48 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 22:37 → 22:51 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 22:47 → 23:01 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 22:57 → 23:09 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
23:00
 • 23:03 → 23:16 ( 13นาที )
  京急本線急行
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 23:10 → 23:22 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 23:19 → 23:33 ( 14นาที )
  京急本線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 23:32 → 23:44 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 23:50 → 00:02 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ