เคกีวคามาตะ ถึง โยโกฮาม่า

สายหลักเคกีว ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 京急本線快特 : 10นาที ~
 • สายหลักเคกีว : 25นาที ~
 • 京急本線急行 : 15นาที ~
 • 京急本線特急 : 12นาที ~
5:00
 • 05:38 → 06:08 ( 30นาที )
  京急本線
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 05:53 → 06:05 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 05:59 → 06:25 ( 26นาที )
  京急本線
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
6:00
 • 06:10 → 06:22 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 06:14 → 06:29 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 06:15 → 06:45 ( 30นาที )
  京急本線
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 06:26 → 07:02 ( 36นาที )
  京急本線
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 06:29 → 06:41 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 06:43 → 07:17 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 06:47 → 06:59 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 06:56 → 07:27 ( 31นาที )
  京急本線
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
7:00
 • 07:01 → 07:13 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง อุระกะ
 • 07:04 → 07:21 ( 17นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 07:07 → 07:41 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 07:11 → 07:25 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 07:13 → 07:30 ( 17นาที )
  京急本線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 07:17 → 07:50 ( 33นาที )
  京急本線
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 07:22 → 07:54 ( 32นาที )
  京急本線
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 07:25 → 07:38 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 07:28 → 07:44 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 07:35 → 07:48 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 07:37 → 08:10 ( 33นาที )
  京急本線
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 07:45 → 07:58 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 07:46 → 08:04 ( 18นาที )
  京急本線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 07:49 → 08:21 ( 32นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 07:52 → 08:07 ( 15นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 07:56 → 08:13 ( 17นาที )
  京急本線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 07:59 → 08:36 ( 37นาที )
  京急本線
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
8:00
 • 08:01 → 08:19 ( 18นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 08:03 → 08:24 ( 21นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 08:08 → 08:26 ( 18นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 08:14 → 08:31 ( 17นาที )
  京急本線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 08:19 → 08:33 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 08:22 → 08:39 ( 17นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 08:23 → 09:04 ( 41นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 08:29 → 08:42 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 08:31 → 09:09 ( 38นาที )
  京急本線
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 08:39 → 08:53 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 08:43 → 08:58 ( 15นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 08:44 → 09:01 ( 17นาที )
  京急本線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 08:50 → 09:06 ( 16นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 08:52 → 09:11 ( 19นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 08:53 → 09:28 ( 35นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
9:00
 • 09:00 → 09:15 ( 15นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 09:01 → 09:20 ( 19นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 09:10 → 09:25 ( 15นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 09:11 → 09:30 ( 19นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 09:21 → 09:34 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 09:22 → 09:39 ( 17นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 09:25 → 10:06 ( 41นาที )
  京急本線
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 09:31 → 09:45 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 09:33 → 09:50 ( 17นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 09:37 → 10:17 ( 40นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 09:42 → 09:55 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 09:43 → 10:00 ( 17นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 09:46 → 10:27 ( 41นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 09:51 → 10:03 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 09:54 → 10:09 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 09:56 → 10:37 ( 41นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
10:00
 • 10:02 → 10:14 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 10:03 → 10:20 ( 17นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 10:06 → 10:47 ( 41นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 10:12 → 10:24 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 10:17 → 10:57 ( 40นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 10:21 → 10:32 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 10:25 → 10:41 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 10:32 → 10:44 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 10:34 → 10:50 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 10:38 → 11:08 ( 30นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 10:41 → 10:54 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 10:44 → 11:04 ( 20นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 10:46 → 11:16 ( 30นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 10:50 → 11:01 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 10:57 → 11:28 ( 31นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
11:00
 • 11:00 → 11:12 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 11:05 → 11:41 ( 36นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 11:08 → 11:20 ( 12นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 11:10 → 11:26 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 11:16 → 11:48 ( 32นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 11:19 → 11:32 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 11:27 → 11:37 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 11:30 → 11:45 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 11:32 → 12:07 ( 35นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 11:39 → 11:52 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 11:42 → 12:14 ( 32นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 11:47 → 11:57 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 11:49 → 12:05 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 11:53 → 12:27 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 11:59 → 12:11 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
12:00
 • 12:02 → 12:34 ( 32นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 12:07 → 12:17 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 12:09 → 12:25 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 12:13 → 12:47 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 12:19 → 12:31 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 12:22 → 12:54 ( 32นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 12:27 → 12:37 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 12:29 → 12:45 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 12:39 → 12:51 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 12:47 → 12:57 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 12:49 → 13:05 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 12:53 → 13:27 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 12:59 → 13:11 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
13:00
 • 13:07 → 13:17 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 13:09 → 13:25 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 13:13 → 13:47 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 13:19 → 13:31 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 13:27 → 13:37 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 13:29 → 13:45 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 13:33 → 14:07 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 13:39 → 13:51 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 13:47 → 13:57 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 13:49 → 14:05 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 13:53 → 14:27 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 13:59 → 14:11 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
14:00
 • 14:02 → 14:34 ( 32นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 14:07 → 14:17 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 14:09 → 14:25 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 14:19 → 14:31 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 14:22 → 14:54 ( 32นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 14:27 → 14:37 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 14:29 → 14:45 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 14:33 → 15:07 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 14:39 → 14:51 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 14:42 → 15:14 ( 32นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 14:47 → 14:57 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 14:49 → 15:05 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 14:53 → 15:27 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 14:59 → 15:11 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
15:00
 • 15:02 → 15:34 ( 32นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 15:07 → 15:17 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 15:09 → 15:25 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 15:13 → 15:47 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 15:19 → 15:31 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 15:22 → 15:57 ( 35นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 15:27 → 15:37 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 15:29 → 15:45 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 15:34 → 16:07 ( 33นาที )
  京急本線
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 15:39 → 15:51 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 15:41 → 16:03 ( 22นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 15:44 → 16:14 ( 30นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 15:47 → 15:59 ( 12นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 15:53 → 16:24 ( 31นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 15:58 → 16:11 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
16:00
 • 16:00 → 16:20 ( 20นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 16:03 → 16:35 ( 32นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 16:06 → 16:18 ( 12นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 16:10 → 16:27 ( 17นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 16:13 → 16:38 ( 25นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 16:17 → 16:48 ( 31นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 16:21 → 16:31 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 16:25 → 16:43 ( 18นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 16:26 → 16:57 ( 31นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 16:30 → 16:41 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 16:34 → 16:53 ( 19นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 16:36 → 17:03 ( 27นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 16:40 → 16:50 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 16:44 → 17:13 ( 29นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 16:47 → 17:10 ( 23นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 16:52 → 17:21 ( 29นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 16:55 → 17:07 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 16:57 → 17:18 ( 21นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 16:59 → 17:30 ( 31นาที )
  京急本線
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
17:00
 • 17:03 → 17:15 ( 12นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 17:06 → 17:36 ( 30นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 17:08 → 17:23 ( 15นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 17:10 → 17:26 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 17:15 → 17:47 ( 32นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 17:18 → 17:33 ( 15นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:21 → 17:41 ( 20นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 17:23 → 17:58 ( 35นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 17:26 → 17:39 ( 13นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:30 → 17:44 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 17:32 → 17:53 ( 21นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 17:34 → 18:09 ( 35นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 17:37 → 17:50 ( 13นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:41 → 17:56 ( 15นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 17:42 → 18:03 ( 21นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 17:44 → 18:18 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 17:47 → 18:01 ( 14นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:50 → 18:06 ( 16นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:52 → 18:13 ( 21นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 17:54 → 18:28 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 17:57 → 18:11 ( 14นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
18:00
 • 18:00 → 18:16 ( 16นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 18:02 → 18:23 ( 21นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 18:04 → 18:38 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 18:07 → 18:20 ( 13นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 18:10 → 18:26 ( 16นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 18:12 → 18:33 ( 21นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 18:14 → 18:48 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 18:17 → 18:30 ( 13นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 18:20 → 18:36 ( 16นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 18:22 → 18:43 ( 21นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 18:24 → 18:58 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 18:27 → 18:41 ( 14นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 18:30 → 18:46 ( 16นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 18:32 → 18:53 ( 21นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 18:34 → 19:08 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 18:37 → 18:50 ( 13นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 18:40 → 18:56 ( 16นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 18:42 → 19:03 ( 21นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 18:44 → 19:18 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 18:47 → 19:01 ( 14นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 18:50 → 19:06 ( 16นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 18:54 → 19:13 ( 19นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 18:55 → 19:28 ( 33นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
19:00
 • 19:00 → 19:16 ( 16นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 19:02 → 19:23 ( 21นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 19:04 → 19:38 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 19:07 → 19:20 ( 13นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 19:11 → 19:25 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 19:12 → 19:33 ( 21นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 19:14 → 19:48 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 19:20 → 19:35 ( 15นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 19:22 → 19:43 ( 21นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 19:24 → 19:58 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 19:27 → 19:40 ( 13นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 19:30 → 19:45 ( 15นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 19:32 → 19:53 ( 21นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 19:34 → 20:06 ( 32นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 19:40 → 19:56 ( 16นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 19:42 → 20:03 ( 21นาที )
  京急本線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 19:44 → 20:16 ( 32นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 19:48 → 20:00 ( 12นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 19:52 → 20:13 ( 21นาที )
  京急本線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 19:53 → 20:26 ( 33นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 19:59 → 20:10 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
20:00
 • 20:02 → 20:36 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 20:07 → 20:20 ( 13นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 20:11 → 20:33 ( 22นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 20:12 → 20:46 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 20:18 → 20:31 ( 13นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 20:22 → 20:41 ( 19นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 20:23 → 20:56 ( 33นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 20:29 → 20:39 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 20:32 → 20:53 ( 21นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 20:38 → 20:50 ( 12นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 20:42 → 21:01 ( 19นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 20:44 → 21:16 ( 32นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 20:47 → 20:58 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 20:50 → 21:12 ( 22นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 20:52 → 21:24 ( 32นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 20:58 → 21:10 ( 12นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
21:00
 • 21:01 → 21:21 ( 20นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 21:02 → 21:36 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 21:07 → 21:18 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 21:12 → 21:33 ( 21นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 21:14 → 21:46 ( 32นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 21:18 → 21:30 ( 12นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 21:21 → 21:55 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 21:24 → 21:43 ( 19นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 21:29 → 21:40 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 21:32 → 21:51 ( 19นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 21:33 → 22:05 ( 32นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 21:37 → 21:49 ( 12นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 21:41 → 22:14 ( 33นาที )
  京急本線
  ถึง โฮริโนะอุจิ
 • 21:44 → 22:01 ( 17นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 21:48 → 21:58 ( 10นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 21:51 → 22:26 ( 35นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 21:53 → 22:08 ( 15นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 21:58 → 22:11 ( 13นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
22:00
 • 22:01 → 22:41 ( 40นาที )
  京急本線
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 22:04 → 22:19 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 22:10 → 22:23 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง อุระกะ
 • 22:13 → 22:47 ( 34นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 22:18 → 22:29 ( 11นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 22:24 → 22:38 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 22:25 → 22:56 ( 31นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 22:31 → 22:44 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง อุระกะ
 • 22:34 → 23:04 ( 30นาที )
  京急本線
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 22:39 → 22:52 ( 13นาที )
  京急本線快特
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 22:45 → 23:16 ( 31นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
 • 22:49 → 23:02 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 22:54 → 23:08 ( 14นาที )
  京急本線特急
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 22:57 → 23:30 ( 33นาที )
  京急本線
  ถึง อุระกะ
23:00
 • 23:00 → 23:13 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 23:08 → 23:23 ( 15นาที )
  京急本線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 23:10 → 23:40 ( 30นาที )
  京急本線
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 23:13 → 23:26 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 23:21 → 23:59 ( 38นาที )
  京急本線
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 23:25 → 23:37 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง มิอูระไคกัน
 • 23:34 → 23:46 ( 12นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 23:38 → 00:17 ( 39นาที )
  京急本線
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 23:42 → 23:55 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 23:48 → 00:04 ( 16นาที )
  京急本線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 23:51 → 00:27 ( 36นาที )
  京急本線
  ถึง คามิโอโอะกะ
 • 23:55 → 00:08 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
0:00
 • 00:11 → 00:24 ( 13นาที )
  京急本線特急
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ