สนามบินมิยาซากิ ถึง มินามิมิยาซากิ

JR มิยาซากิสนามบินเส้น ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • ฮยูกะ : 4นาที ~
 • นิจิริน : 4นาที ~
 • นิจิรีนชีไกอะ : 7นาที ~
 • JR มิยาซากิสนามบินเส้น : 5นาที ~
6:00
 • 06:43 → 06:47 ( 4นาที )
  にちりん4号
  ถึง โออิตะ
8:00
 • 08:11 → 08:17 ( 6นาที )
  JR宮崎空港線
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 08:32 → 08:37 ( 5นาที )
  JR宮崎空港線
  ถึง ซาโดะวาระ
9:00
 • 09:20 → 09:28 ( 8นาที )
  JR宮崎空港線
  ถึง โนเบะโอกะ
10:00
 • 10:13 → 10:18 ( 5นาที )
  にちりん8号
  ถึง โออิตะ
 • 10:39 → 10:45 ( 6นาที )
  JR宮崎空港線
  ถึง โนเบะโอกะ
11:00
 • 11:06 → 11:12 ( 6นาที )
  JR宮崎空港線
  ถึง มิยาซากิ
 • 11:25 → 11:30 ( 5นาที )
  ひゅうが2号
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 11:42 → 11:51 ( 9นาที )
  JR宮崎空港線
  ถึง โนเบะโอกะ
12:00
 • 12:14 → 12:19 ( 5นาที )
  にちりん10号
  ถึง โออิตะ
 • 12:35 → 12:43 ( 8นาที )
  JR宮崎空港線
  ถึง มิยาซากิ
13:00
 • 13:09 → 13:13 ( 4นาที )
  ひゅうが4号
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 13:34 → 13:40 ( 6นาที )
  JR宮崎空港線
  ถึง โนเบะโอกะ
14:00
 • 14:03 → 14:09 ( 6นาที )
  JR宮崎空港線
  ถึง มิยาซากิ
 • 14:20 → 14:27 ( 7นาที )
  にちりん12号
  ถึง โออิตะ
 • 14:38 → 14:43 ( 5นาที )
  JR宮崎空港線
  ถึง โนเบะโอกะ
15:00
 • 15:16 → 15:21 ( 5นาที )
  ひゅうが6号
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 15:34 → 15:39 ( 5นาที )
  JR宮崎空港線
  ถึง โนเบะโอกะ
16:00
 • 16:15 → 16:22 ( 7นาที )
  にちりんシーガイア14号
  ถึง ฮาคาตะ
 • 16:43 → 16:49 ( 6นาที )
  JR宮崎空港線
  ถึง โนเบะโอกะ
17:00
 • 17:17 → 17:21 ( 4นาที )
  にちりん16号
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
 • 17:27 → 17:33 ( 6นาที )
  JR宮崎空港線
  ถึง โนเบะโอกะ
18:00
 • 18:05 → 18:10 ( 5นาที )
  JR宮崎空港線
  ถึง ฮยูกะชินโทมิ
 • 18:19 → 18:25 ( 6นาที )
  ひゅうが8号
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 18:39 → 18:45 ( 6นาที )
  JR宮崎空港線
  ถึง โนเบะโอกะ
19:00
 • 19:18 → 19:23 ( 5นาที )
  ひゅうが10号
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 19:32 → 19:41 ( 9นาที )
  JR宮崎空港線
  ถึง โนเบะโอกะ
20:00
 • 20:19 → 20:24 ( 5นาที )
  ひゅうが12号
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 20:40 → 20:46 ( 6นาที )
  JR宮崎空港線
  ถึง มิยาซากิ
21:00
 • 21:20 → 21:25 ( 5นาที )
  ひゅうが14号
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 21:46 → 21:52 ( 6นาที )
  JR宮崎空港線
  ถึง โนเบะโอกะ