กยูโฮจิ ถึง ชินโอซากะ

JR โอซากะฮิกาชิเซ็น ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR โอซากะฮิกาชิเซ็น : 32นาที ~
 • JRおおさか東線直通快速 : 25นาที ~
5:00
 • 05:32 → 06:05 ( 33นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
6:00
 • 06:01 → 06:34 ( 33นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 06:30 → 07:03 ( 33นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 06:41 → 07:06 ( 25นาที )
  JRおおさか東線直通快速
  ถึง โอซากะ
 • 06:48 → 07:22 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
7:00
 • 07:01 → 07:35 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 07:13 → 07:38 ( 25นาที )
  JRおおさか東線直通快速
  ถึง โอซากะ
 • 07:17 → 07:53 ( 36นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 07:28 → 08:03 ( 35นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 07:39 → 08:05 ( 26นาที )
  JRおおさか東線直通快速
  ถึง โอซากะ
 • 07:43 → 08:18 ( 35นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 07:54 → 08:29 ( 35นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
8:00
 • 08:05 → 08:32 ( 27นาที )
  JRおおさか東線直通快速
  ถึง โอซากะ
 • 08:13 → 08:47 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 08:28 → 09:02 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 08:43 → 09:18 ( 35นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 08:56 → 09:35 ( 39นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
9:00
 • 09:18 → 09:51 ( 33นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 09:35 → 10:11 ( 36นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 09:55 → 10:31 ( 36นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
10:00
 • 10:16 → 10:48 ( 32นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 10:31 → 11:03 ( 32นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 10:46 → 11:18 ( 32นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
11:00
 • 11:01 → 11:33 ( 32นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 11:16 → 11:48 ( 32นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 11:31 → 12:03 ( 32นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 11:46 → 12:18 ( 32นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
12:00
 • 12:01 → 12:33 ( 32นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 12:16 → 12:48 ( 32นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 12:31 → 13:03 ( 32นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 12:46 → 13:18 ( 32นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
13:00
 • 13:01 → 13:33 ( 32นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 13:16 → 13:48 ( 32นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 13:31 → 14:03 ( 32นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 13:46 → 14:18 ( 32นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
14:00
 • 14:01 → 14:33 ( 32นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 14:16 → 14:48 ( 32นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 14:31 → 15:03 ( 32นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 14:46 → 15:18 ( 32นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
15:00
 • 15:01 → 15:33 ( 32นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 15:16 → 15:49 ( 33นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 15:31 → 16:04 ( 33นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 15:46 → 16:19 ( 33นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
16:00
 • 16:01 → 16:34 ( 33นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 16:16 → 16:50 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 16:31 → 17:05 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 16:46 → 17:20 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
17:00
 • 17:01 → 17:35 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 17:16 → 17:50 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 17:31 → 18:05 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 17:46 → 18:20 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
18:00
 • 18:01 → 18:35 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 18:16 → 18:50 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 18:31 → 19:05 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 18:46 → 19:20 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
19:00
 • 19:01 → 19:35 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 19:16 → 19:50 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 19:31 → 20:05 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 19:46 → 20:20 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
20:00
 • 20:01 → 20:35 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 20:16 → 20:50 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 20:31 → 21:05 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 20:46 → 21:20 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
21:00
 • 21:06 → 21:40 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 21:26 → 22:01 ( 35นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 21:46 → 22:20 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
22:00
 • 22:06 → 22:41 ( 35นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 22:32 → 23:06 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ
 • 22:58 → 23:32 ( 34นาที )
  JRおおさか東線
  ถึง โอซากะ