สนามบินคันไซ ถึง ฮิเนโนะ

JR สายสนามบินคันไซ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 関空快速 : 10นาที ~
 • JR関西空港線直通快速 : 10นาที ~
 • JR สายสนามบินคันไซ : 10นาที ~
 • ฮารุกะ : 8นาที ~
5:00
 • 05:50 → 06:00 ( 10นาที )
  JR関西空港線直通快速
  ถึง เท็นโนจิ
6:00
 • 06:26 → 06:36 ( 10นาที )
  JR関西空港線直通快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:31 → 06:40 ( 9นาที )
  はるか2号
  ถึง เกียวโต
 • 06:41 → 06:52 ( 11นาที )
  JR関西空港線直通快速
  ถึง เท็นโนจิ
7:00
 • 07:02 → 07:13 ( 11นาที )
  JR関西空港線直通快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:13 → 07:25 ( 12นาที )
  JR関西空港線直通快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 07:27 → 07:35 ( 8นาที )
  はるか4号
  ถึง เกียวโต
 • 07:32 → 07:43 ( 11นาที )
  JR関西空港線直通快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 07:45 → 07:57 ( 12นาที )
  JR関西空港線直通快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 07:56 → 08:04 ( 8นาที )
  はるか6号
  ถึง เกียวโต
8:00
 • 08:04 → 08:16 ( 12นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:16 → 08:31 ( 15นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:30 → 08:46 ( 16นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:41 → 08:49 ( 8นาที )
  はるか8号
  ถึง เกียวโต
 • 08:48 → 08:59 ( 11นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:59 → 09:13 ( 14นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
9:00
 • 09:12 → 09:20 ( 8นาที )
  はるか10号
  ถึง เกียวโต
 • 09:18 → 09:28 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:29 → 09:42 ( 13นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:42 → 09:50 ( 8นาที )
  はるか12号
  ถึง เกียวโต
 • 09:48 → 09:58 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
10:00
 • 10:02 → 10:13 ( 11นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:19 → 10:29 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:33 → 10:43 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:46 → 10:58 ( 12นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
11:00
 • 11:00 → 11:13 ( 13นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:17 → 11:29 ( 12นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:31 → 11:43 ( 12นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:47 → 11:58 ( 11นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
12:00
 • 12:02 → 12:13 ( 11นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:17 → 12:29 ( 12นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:32 → 12:43 ( 11นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:47 → 12:58 ( 11นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
13:00
 • 13:02 → 13:13 ( 11นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:17 → 13:29 ( 12นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:32 → 13:43 ( 11นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:47 → 13:58 ( 11นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
14:00
 • 14:02 → 14:13 ( 11นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:17 → 14:29 ( 12นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:32 → 14:43 ( 11นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:47 → 14:58 ( 11นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
15:00
 • 15:02 → 15:13 ( 11นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:17 → 15:28 ( 11นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:32 → 15:43 ( 11นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:47 → 15:57 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
16:00
 • 16:02 → 16:13 ( 11นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:17 → 16:28 ( 11นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:32 → 16:43 ( 11นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:47 → 16:57 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
17:00
 • 17:02 → 17:12 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:11 → 17:22 ( 11นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:30 → 17:42 ( 12นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:42 → 17:52 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:59 → 18:09 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
18:00
 • 18:11 → 18:22 ( 11นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:32 → 18:42 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:48 → 18:58 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
19:00
 • 19:00 → 19:10 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:18 → 19:28 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:32 → 19:42 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:48 → 19:58 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
20:00
 • 20:00 → 20:10 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:18 → 20:28 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:32 → 20:45 ( 13นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:48 → 20:58 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
21:00
 • 21:00 → 21:10 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 21:18 → 21:28 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 21:38 → 21:48 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 21:51 → 22:03 ( 12นาที )
  関空快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
22:00
 • 22:09 → 22:19 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 22:28 → 22:38 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 22:50 → 23:00 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
23:00
 • 23:09 → 23:19 ( 10นาที )
  関空快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 23:24 → 23:34 ( 10นาที )
  JR関西空港線
  ถึง ฮิเนโนะ
 • 23:43 → 23:53 ( 10นาที )
  JR関西空港線
  ถึง ฮิเนโนะ