สนามบินคันไซ ถึง นันบะ (สายนันไค)

นันไคสายสนามบิน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 南海空港線空港急行 : 43นาที ~
 • ระปีโทะเบตะ : 38นาที ~
 • นันไคสายสนามบิน : 1โมง 11นาที ~
 • ระปีโทะอารุฟะ : 34นาที ~
5:00
 • 05:45 → 06:29 ( 44นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
6:00
 • 06:14 → 07:02 ( 48นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 06:33 → 08:07 ( 1โมง 34นาที )
  南海空港線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 06:37 → 07:21 ( 44นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 06:53 → 07:39 ( 46นาที )
  ラピートβ22号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 06:57 → 07:48 ( 51นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
7:00
 • 07:11 → 07:59 ( 48นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:24 → 08:16 ( 52นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:30 → 08:19 ( 49นาที )
  ラピートβ24号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:47 → 08:34 ( 47นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:58 → 08:47 ( 49นาที )
  ラピートβ26号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
8:00
 • 08:02 → 08:50 ( 48นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:20 → 09:04 ( 44นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:27 → 09:14 ( 47นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:35 → 09:17 ( 42นาที )
  ラピートβ28号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:43 → 09:29 ( 46นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:54 → 09:41 ( 47นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
9:00
 • 09:03 → 09:44 ( 41นาที )
  ラピートβ30号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 09:14 → 10:03 ( 49นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 09:27 → 10:13 ( 46นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 09:34 → 10:16 ( 42นาที )
  ラピートβ32号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 09:44 → 10:28 ( 44นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 09:56 → 10:43 ( 47นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
10:00
 • 10:05 → 10:46 ( 41นาที )
  ラピートβ34号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 10:12 → 10:57 ( 45นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 10:26 → 11:11 ( 45นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 10:36 → 11:14 ( 38นาที )
  ラピートβ36号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 10:39 → 11:25 ( 46นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 10:56 → 11:41 ( 45นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
11:00
 • 11:05 → 11:44 ( 39นาที )
  ラピートβ38号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 11:10 → 11:55 ( 45นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 11:26 → 12:10 ( 44นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 11:35 → 12:14 ( 39นาที )
  ラピートβ40号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 11:39 → 12:25 ( 46นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 11:56 → 12:40 ( 44นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
12:00
 • 12:05 → 12:45 ( 40นาที )
  ラピートβ42号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 12:09 → 12:55 ( 46นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 12:26 → 13:10 ( 44นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 12:35 → 13:14 ( 39นาที )
  ラピートβ44号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 12:39 → 13:25 ( 46นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 12:56 → 13:40 ( 44นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
13:00
 • 13:05 → 13:44 ( 39นาที )
  ラピートβ46号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 13:09 → 13:55 ( 46นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 13:26 → 14:10 ( 44นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 13:35 → 14:14 ( 39นาที )
  ラピートβ48号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 13:39 → 14:25 ( 46นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 13:56 → 14:40 ( 44นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
14:00
 • 14:05 → 14:45 ( 40นาที )
  ラピートβ50号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 14:09 → 14:55 ( 46นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 14:26 → 15:11 ( 45นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 14:35 → 15:14 ( 39นาที )
  ラピートβ52号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 14:39 → 15:25 ( 46นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 14:56 → 15:40 ( 44นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
15:00
 • 15:05 → 15:45 ( 40นาที )
  ラピートβ54号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 15:09 → 15:55 ( 46นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 15:26 → 16:10 ( 44นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 15:35 → 16:14 ( 39นาที )
  ラピートβ56号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 15:39 → 16:25 ( 46นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 15:56 → 16:40 ( 44นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
16:00
 • 16:05 → 16:44 ( 39นาที )
  ラピートβ58号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 16:09 → 16:54 ( 45นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 16:26 → 17:11 ( 45นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 16:35 → 17:15 ( 40นาที )
  ラピートβ60号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 16:39 → 17:24 ( 45นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 16:56 → 17:44 ( 48นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
17:00
 • 17:05 → 17:47 ( 42นาที )
  ラピートβ62号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:13 → 18:05 ( 52นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:27 → 18:13 ( 46นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:35 → 18:18 ( 43นาที )
  ラピートβ64号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:39 → 18:26 ( 47นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:54 → 18:50 ( 56นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
18:00
 • 18:05 → 18:46 ( 41นาที )
  ラピートβ66号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:14 → 19:06 ( 52นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:18 → 19:29 ( 1โมง 11นาที )
  南海空港線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:36 → 19:16 ( 40นาที )
  ラピートβ68号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:44 → 19:35 ( 51นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:55 → 19:39 ( 44นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
19:00
 • 19:05 → 19:46 ( 41นาที )
  ラピートβ70号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:14 → 20:42 ( 1โมง 28นาที )
  南海空港線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:22 → 20:07 ( 45นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:36 → 20:14 ( 38นาที )
  ラピートβ72号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:43 → 20:28 ( 45นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:54 → 20:38 ( 44นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
20:00
 • 20:05 → 20:40 ( 35นาที )
  ラピートα2号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 20:14 → 21:05 ( 51นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 20:26 → 21:15 ( 49นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 20:36 → 21:12 ( 36นาที )
  ラピートα4号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 20:43 → 21:26 ( 43นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 20:54 → 22:10 ( 1โมง 16นาที )
  南海空港線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
21:00
 • 21:06 → 21:43 ( 37นาที )
  ラピートα6号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 21:14 → 22:06 ( 52นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 21:28 → 22:18 ( 50นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 21:35 → 22:12 ( 37นาที )
  ラピートα8号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 21:44 → 22:28 ( 44นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 21:54 → 22:38 ( 44นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
22:00
 • 22:01 → 22:41 ( 40นาที )
  ラピートα10号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 22:13 → 22:57 ( 44นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 22:25 → 23:09 ( 44นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 22:35 → 23:13 ( 38นาที )
  ラピートα12号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 22:48 → 23:32 ( 44นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
23:00
 • 23:00 → 23:34 ( 34นาที )
  ラピートα14号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 23:20 → 00:03 ( 43นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 23:55 → 00:39 ( 44นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)