สนามบินคันไซ ถึง สนามบินนะฮะ

สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-[โอกินาว่า]สนามบินนะฮะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JJP : 2โมง 20นาที ~
 • ANA : 2โมง 10นาที ~
 • JTA : 2โมง 15นาที ~
 • APJ : 2โมง 20นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:35 → 08:55 ( 2โมง 20นาที )
  APJ209
  ถึง สนามบินนะฮะ
7:00
 • 07:30 → 09:50 ( 2โมง 20นาที )
  JJP351
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 07:40 → 10:00 ( 2โมง 20นาที )
  APJ211
  ถึง สนามบินนะฮะ
8:00
 • 08:00 → 10:10 ( 2โมง 10นาที )
  ANA1731
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 08:10 → 10:30 ( 2โมง 20นาที )
  JTA001
  ถึง สนามบินนะฮะ
10:00
 • 10:10 → 12:25 ( 2โมง 15นาที )
  ANA1735
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 10:40 → 13:05 ( 2โมง 25นาที )
  APJ213
  ถึง สนามบินนะฮะ
13:00
 • 13:35 → 15:45 ( 2โมง 10นาที )
  ANA1737
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 13:55 → 16:15 ( 2โมง 20นาที )
  APJ215
  ถึง สนามบินนะฮะ
14:00
 • 14:05 → 16:20 ( 2โมง 15นาที )
  JTA005
  ถึง สนามบินนะฮะ
20:00
 • 20:05 → 22:20 ( 2โมง 15นาที )
  JTA009
  ถึง สนามบินนะฮะ