สนามบินคันไซ ถึง เท็นโนจิ

JR สายสนามบินคันไซ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 関空快速 : 46นาที ~
 • JR関西空港線直通快速 : 46นาที ~
 • ฮารุกะ : 32นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:50 → 06:36 ( 46นาที )
  JR関西空港線直通快速
  ถึง เท็นโนจิ
6:00
 • 06:26 → 07:24 ( 58นาที )
  JR関西空港線直通快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:31 → 07:20 ( 49นาที )
  はるか2号
  ถึง เกียวโต
 • 06:41 → 07:36 ( 55นาที )
  JR関西空港線直通快速
  ถึง เท็นโนจิ
7:00
 • 07:02 → 08:00 ( 58นาที )
  JR関西空港線直通快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:13 → 08:12 ( 59นาที )
  JR関西空港線直通快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 07:27 → 08:08 ( 41นาที )
  はるか4号
  ถึง เกียวโต
 • 07:32 → 08:24 ( 52นาที )
  JR関西空港線直通快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 07:45 → 08:36 ( 51นาที )
  JR関西空港線直通快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 07:56 → 08:40 ( 44นาที )
  はるか6号
  ถึง เกียวโต
8:00
 • 08:04 → 08:55 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:16 → 09:10 ( 54นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:30 → 09:25 ( 55นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:41 → 09:19 ( 38นาที )
  はるか8号
  ถึง เกียวโต
 • 08:48 → 09:40 ( 52นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:59 → 09:55 ( 56นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
9:00
 • 09:12 → 09:48 ( 36นาที )
  はるか10号
  ถึง เกียวโต
 • 09:18 → 10:10 ( 52นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:29 → 10:25 ( 56นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:42 → 10:18 ( 36นาที )
  はるか12号
  ถึง เกียวโต
 • 09:48 → 10:40 ( 52นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
10:00
 • 10:02 → 10:55 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:16 → 10:48 ( 32นาที )
  はるか14号
  ถึง เกียวโต
 • 10:19 → 11:10 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:33 → 11:25 ( 52นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:44 → 11:18 ( 34นาที )
  はるか16号
  ถึง เกียวโต
 • 10:46 → 11:40 ( 54นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
11:00
 • 11:00 → 11:55 ( 55นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:14 → 11:48 ( 34นาที )
  はるか18号
  ถึง เกียวโต
 • 11:17 → 12:10 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:31 → 12:25 ( 54นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:44 → 12:18 ( 34นาที )
  はるか20号
  ถึง เกียวโต
 • 11:47 → 12:40 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
12:00
 • 12:02 → 12:55 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:14 → 12:48 ( 34นาที )
  はるか22号
  ถึง เกียวโต
 • 12:17 → 13:10 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:32 → 13:25 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:44 → 13:18 ( 34นาที )
  はるか24号
  ถึง เกียวโต
 • 12:47 → 13:40 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
13:00
 • 13:02 → 13:55 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:14 → 13:48 ( 34นาที )
  はるか26号
  ถึง เกียวโต
 • 13:17 → 14:10 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:32 → 14:25 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:44 → 14:18 ( 34นาที )
  はるか28号
  ถึง เกียวโต
 • 13:47 → 14:40 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
14:00
 • 14:02 → 14:55 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:14 → 14:48 ( 34นาที )
  はるか30号
  ถึง เกียวโต
 • 14:17 → 15:10 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:32 → 15:25 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:44 → 15:18 ( 34นาที )
  はるか32号
  ถึง เกียวโต
 • 14:47 → 15:40 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
15:00
 • 15:02 → 15:55 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:14 → 15:48 ( 34นาที )
  はるか34号
  ถึง เกียวโต
 • 15:17 → 16:10 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:32 → 16:25 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:44 → 16:18 ( 34นาที )
  はるか36号
  ถึง เกียวโต
 • 15:47 → 16:40 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
16:00
 • 16:02 → 16:55 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:14 → 16:48 ( 34นาที )
  はるか38号
  ถึง เกียวโต
 • 16:17 → 17:10 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:32 → 17:25 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:44 → 17:17 ( 33นาที )
  はるか40号
  ถึง เกียวโต
 • 16:47 → 17:40 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
17:00
 • 17:02 → 17:55 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:11 → 18:10 ( 59นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:16 → 17:48 ( 32นาที )
  はるか42号
  ถึง เกียวโต
 • 17:30 → 18:25 ( 55นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:42 → 18:40 ( 58นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:46 → 18:18 ( 32นาที )
  はるか44号
  ถึง เกียวโต
 • 17:59 → 18:55 ( 56นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
18:00
 • 18:11 → 19:08 ( 57นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:16 → 18:48 ( 32นาที )
  はるか46号
  ถึง เกียวโต
 • 18:32 → 19:23 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:46 → 19:18 ( 32นาที )
  はるか48号
  ถึง เกียวโต
 • 18:48 → 19:39 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
19:00
 • 19:00 → 19:53 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:16 → 19:48 ( 32นาที )
  はるか50号
  ถึง ยาสุ
 • 19:18 → 20:09 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:32 → 20:23 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:46 → 20:18 ( 32นาที )
  はるか52号
  ถึง เกียวโต
 • 19:48 → 20:39 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
20:00
 • 20:00 → 20:55 ( 55นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:16 → 20:48 ( 32นาที )
  はるか54号
  ถึง ยาสุ
 • 20:18 → 21:07 ( 49นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:32 → 21:28 ( 56นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:46 → 21:18 ( 32นาที )
  はるか56号
  ถึง เกียวโต
 • 20:48 → 21:38 ( 50นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
21:00
 • 21:00 → 21:54 ( 54นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 21:18 → 22:11 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 21:25 → 21:57 ( 32นาที )
  はるか58号
  ถึง เกียวโต
 • 21:38 → 22:27 ( 49นาที )
  関空快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 21:51 → 22:38 ( 47นาที )
  関空快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
22:00
 • 22:09 → 23:00 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 22:16 → 22:49 ( 33นาที )
  はるか60号
  ถึง เกียวโต
 • 22:28 → 23:16 ( 48นาที )
  関空快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 22:50 → 23:36 ( 46นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
23:00
 • 23:09 → 23:57 ( 48นาที )
  関空快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)