สนามบินคันไซ ถึง อิซูมิซาโนะ

นันไคสายสนามบิน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 南海空港線空港急行 : 8นาที ~
 • ระปีโทะเบตะ : 8นาที ~
 • นันไคสายสนามบิน : 8นาที ~
 • ระปีโทะอารุฟะ : 8นาที ~
5:00
 • 05:45 → 05:53 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
6:00
 • 06:14 → 06:23 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 06:33 → 06:43 ( 10นาที )
  南海空港線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 06:37 → 06:45 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 06:53 → 07:01 ( 8นาที )
  ラピートβ22号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 06:57 → 07:07 ( 10นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
7:00
 • 07:11 → 07:20 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:24 → 07:33 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:30 → 07:38 ( 8นาที )
  ラピートβ24号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:47 → 07:55 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 07:58 → 08:07 ( 9นาที )
  ラピートβ26号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
8:00
 • 08:02 → 08:10 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:20 → 08:28 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:27 → 08:35 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:35 → 08:43 ( 8นาที )
  ラピートβ28号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:43 → 08:51 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 08:54 → 09:03 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
9:00
 • 09:03 → 09:11 ( 8นาที )
  ラピートβ30号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 09:14 → 09:23 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 09:27 → 09:35 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 09:34 → 09:42 ( 8นาที )
  ラピートβ32号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 09:44 → 09:53 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 09:56 → 10:05 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
10:00
 • 10:05 → 10:13 ( 8นาที )
  ラピートβ34号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 10:12 → 10:21 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 10:26 → 10:35 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 10:36 → 10:44 ( 8นาที )
  ラピートβ36号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 10:39 → 10:48 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 10:56 → 11:05 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
11:00
 • 11:05 → 11:13 ( 8นาที )
  ラピートβ38号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 11:10 → 11:18 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 11:26 → 11:35 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 11:35 → 11:43 ( 8นาที )
  ラピートβ40号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 11:39 → 11:48 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 11:56 → 12:05 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
12:00
 • 12:05 → 12:13 ( 8นาที )
  ラピートβ42号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 12:09 → 12:18 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 12:26 → 12:35 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 12:35 → 12:43 ( 8นาที )
  ラピートβ44号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 12:39 → 12:48 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 12:56 → 13:05 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
13:00
 • 13:05 → 13:13 ( 8นาที )
  ラピートβ46号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 13:09 → 13:18 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 13:26 → 13:35 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 13:35 → 13:43 ( 8นาที )
  ラピートβ48号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 13:39 → 13:48 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 13:56 → 14:05 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
14:00
 • 14:05 → 14:13 ( 8นาที )
  ラピートβ50号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 14:09 → 14:18 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 14:26 → 14:35 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 14:35 → 14:43 ( 8นาที )
  ラピートβ52号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 14:39 → 14:48 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 14:56 → 15:05 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
15:00
 • 15:05 → 15:13 ( 8นาที )
  ラピートβ54号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 15:09 → 15:18 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 15:26 → 15:35 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 15:35 → 15:43 ( 8นาที )
  ラピートβ56号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 15:39 → 15:48 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 15:56 → 16:05 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
16:00
 • 16:05 → 16:13 ( 8นาที )
  ラピートβ58号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 16:09 → 16:17 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 16:26 → 16:35 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 16:35 → 16:44 ( 9นาที )
  ラピートβ60号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 16:39 → 16:48 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 16:56 → 17:05 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
17:00
 • 17:05 → 17:13 ( 8นาที )
  ラピートβ62号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:13 → 17:23 ( 10นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:27 → 17:35 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:35 → 17:44 ( 9นาที )
  ラピートβ64号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:39 → 17:48 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 17:54 → 18:05 ( 11นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
18:00
 • 18:05 → 18:14 ( 9นาที )
  ラピートβ66号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:14 → 18:23 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:18 → 18:26 ( 8นาที )
  南海空港線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:36 → 18:44 ( 8นาที )
  ラピートβ68号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:44 → 18:53 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 18:55 → 19:04 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
19:00
 • 19:05 → 19:13 ( 8นาที )
  ラピートβ70号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:14 → 19:24 ( 10นาที )
  南海空港線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:22 → 19:30 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:36 → 19:44 ( 8นาที )
  ラピートβ72号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:43 → 19:51 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 19:54 → 20:03 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
20:00
 • 20:05 → 20:13 ( 8นาที )
  ラピートα2号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 20:14 → 20:22 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 20:26 → 20:34 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 20:36 → 20:44 ( 8นาที )
  ラピートα4号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 20:43 → 20:51 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 20:54 → 21:03 ( 9นาที )
  南海空港線
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
21:00
 • 21:06 → 21:14 ( 8นาที )
  ラピートα6号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 21:14 → 21:22 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 21:28 → 21:36 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 21:35 → 21:43 ( 8นาที )
  ラピートα8号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 21:44 → 21:52 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 21:54 → 22:03 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
22:00
 • 22:01 → 22:09 ( 8นาที )
  ラピートα10号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 22:13 → 22:21 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 22:25 → 22:33 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 22:35 → 22:43 ( 8นาที )
  ラピートα12号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 22:48 → 22:57 ( 9นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
23:00
 • 23:00 → 23:08 ( 8นาที )
  ラピートα14号
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 23:20 → 23:28 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)
 • 23:55 → 00:03 ( 8นาที )
  南海空港線空港急行
  ถึง นันบะ(นันไคเซ็น)