สนามบินคันไซ ถึง สนามบินมิยาซากิ

สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-สนามบินมิยาซากิ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

  • APJ : 1โมง 10นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
APJ
13:00
  • 13:55 → 15:05 ( 1โมง 10นาที )
    APJ183
    ถึง สนามบินมิยาซากิ