คาวากุจิโกะ ถึง โอชุกิ

รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • フジサン特急 : 48นาที ~
 • รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิ : 1โมง 0นาที ~
 • ฟุจิไคยู : 44นาที ~
 • รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์ : 52นาที ~
 • 富士山ビュー特急 : 47นาที ~
5:00
 • 05:26 → 06:19 ( 53นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ
 • 05:49 → 06:49 ( 1โมง 0นาที )
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิ
  ถึง โตเกียว
6:00
 • 06:15 → 07:18 ( 1โมง 3นาที )
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิ
  ถึง โตเกียว
 • 06:41 → 07:36 ( 55นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ
7:00
 • 07:00 → 08:06 ( 1โมง 6นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ
 • 07:32 → 08:32 ( 1โมง 0นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ
8:00
 • 08:03 → 09:02 ( 59นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ
 • 08:25 → 09:29 ( 1โมง 4นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ
 • 08:59 → 09:53 ( 54นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ
9:00
 • 09:40 → 10:31 ( 51นาที )
  富士山ビュー特急2号
  ถึง โอชุกิ
 • 09:58 → 10:54 ( 56นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ
10:00
 • 10:40 → 11:41 ( 1โมง 1นาที )
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิ
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)
11:00
 • 11:11 → 11:59 ( 48นาที )
  フジサン特急12号
  ถึง โอชุกิ
 • 11:28 → 12:24 ( 56นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ
12:00
 • 12:10 → 13:10 ( 1โมง 0นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ
 • 12:42 → 13:39 ( 57นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ
13:00
 • 13:13 → 14:00 ( 47นาที )
  富士山ビュー特急4号
  ถึง โอชุกิ
 • 13:30 → 14:29 ( 59นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ
14:00
 • 14:01 → 14:50 ( 49นาที )
  フジサン特急14号
  ถึง โอชุกิ
 • 14:19 → 15:14 ( 55นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ
15:00
 • 15:03 → 15:48 ( 45นาที )
  富士回遊36号
  ถึง ชินจูกุ
 • 15:20 → 16:25 ( 1โมง 5นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ
16:00
 • 16:06 → 17:17 ( 1โมง 11นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ
 • 16:25 → 17:10 ( 45นาที )
  富士回遊78号
  ถึง ชินจูกุ
 • 16:51 → 17:35 ( 44นาที )
  富士回遊44号
  ถึง ชินจูกุ
17:00
 • 17:03 → 18:02 ( 59นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ
 • 17:36 → 18:21 ( 45นาที )
  富士回遊48号
  ถึง ชินจูกุ
 • 17:47 → 18:43 ( 56นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ
18:00
 • 18:17 → 19:17 ( 1โมง 0นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ
 • 18:34 → 19:37 ( 1โมง 3นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ
19:00
 • 19:03 → 20:03 ( 1โมง 0นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ
 • 19:35 → 20:43 ( 1โมง 8นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ
20:00
 • 20:10 → 21:04 ( 54นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ
21:00
 • 21:13 → 22:14 ( 1โมง 1นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ
22:00
 • 22:10 → 23:02 ( 52นาที )
  富士急行線
  ถึง โอชุกิ