โอคายาม่า ถึง ชินโยโกฮาม่า

JR ซันโยรถไฟหัวกระสุน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โนโซมิ : 2โมง 50นาที ~
 • ฮิการิ : 3โมง 32นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:01 → 08:56 ( 2โมง 55นาที )
  のぞみ70号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:18 → 09:17 ( 2โมง 59นาที )
  のぞみ72号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:42 → 09:37 ( 2โมง 55นาที )
  のぞみ74号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:06 → 10:06 ( 3โมง 0นาที )
  のぞみ76号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:25 → 10:26 ( 3โมง 1นาที )
  のぞみ78号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:40 → 11:24 ( 3โมง 44นาที )
  ひかり500号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:44 → 10:37 ( 2โมง 53นาที )
  のぞみ2号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:58 → 10:57 ( 2โมง 59นาที )
  のぞみ80号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:07 → 11:06 ( 2โมง 59นาที )
  のぞみ82号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:20 → 11:14 ( 2โมง 54นาที )
  のぞみ4号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:33 → 11:34 ( 3โมง 1นาที )
  のぞみ84号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:46 → 11:45 ( 2โมง 59นาที )
  のぞみ86号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:58 → 11:56 ( 2โมง 58นาที )
  のぞみ6号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:06 → 12:06 ( 3โมง 0นาที )
  のぞみ88号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:20 → 12:14 ( 2โมง 54นาที )
  のぞみ8号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:36 → 13:24 ( 3โมง 48นาที )
  ひかり504号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:43 → 12:37 ( 2โมง 54นาที )
  のぞみ10号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:58 → 12:57 ( 2โมง 59นาที )
  のぞみ12号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:20 → 13:14 ( 2โมง 54นาที )
  のぞみ14号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:36 → 14:24 ( 3โมง 48นาที )
  ひかり506号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:40 → 13:37 ( 2โมง 57นาที )
  のぞみ90号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:58 → 13:56 ( 2โมง 58นาที )
  のぞみ16号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:20 → 14:14 ( 2โมง 54นาที )
  のぞみ18号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:36 → 15:24 ( 3โมง 48นาที )
  ひかり508号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:40 → 14:37 ( 2โมง 57นาที )
  のぞみ92号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:58 → 14:57 ( 2โมง 59นาที )
  のぞみ20号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:20 → 15:14 ( 2โมง 54นาที )
  のぞみ22号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:36 → 16:24 ( 3โมง 48นาที )
  ひかり510号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:40 → 15:37 ( 2โมง 57นาที )
  のぞみ94号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:58 → 15:56 ( 2โมง 58นาที )
  のぞみ24号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:20 → 16:14 ( 2โมง 54นาที )
  のぞみ26号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:36 → 17:24 ( 3โมง 48นาที )
  ひかり512号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:40 → 16:37 ( 2โมง 57นาที )
  のぞみ96号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:58 → 16:57 ( 2โมง 59นาที )
  のぞみ28号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:20 → 17:14 ( 2โมง 54นาที )
  のぞみ30号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:36 → 18:24 ( 3โมง 48นาที )
  ひかり514号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:40 → 17:37 ( 2โมง 57นาที )
  のぞみ98号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:58 → 17:56 ( 2โมง 58นาที )
  のぞみ32号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:20 → 18:14 ( 2โมง 54นาที )
  のぞみ34号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:36 → 19:24 ( 3โมง 48นาที )
  ひかり516号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:40 → 18:37 ( 2โมง 57นาที )
  のぞみ100号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:58 → 18:57 ( 2โมง 59นาที )
  のぞみ36号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:20 → 19:14 ( 2โมง 54นาที )
  のぞみ38号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:36 → 20:24 ( 3โมง 48นาที )
  ひかり518号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:40 → 19:37 ( 2โมง 57นาที )
  のぞみ40号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:52 → 19:47 ( 2โมง 55นาที )
  のぞみ102号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:58 → 19:56 ( 2โมง 58นาที )
  のぞみ42号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:20 → 20:14 ( 2โมง 54นาที )
  のぞみ44号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:36 → 21:16 ( 3โมง 40นาที )
  ひかり520号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:40 → 20:37 ( 2โมง 57นาที )
  のぞみ46号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:52 → 20:47 ( 2โมง 55นาที )
  のぞみ104号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:58 → 20:57 ( 2โมง 59นาที )
  のぞみ48号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:20 → 21:14 ( 2โมง 54นาที )
  のぞみ50号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:36 → 22:08 ( 3โมง 32นาที )
  ひかり522号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:40 → 21:38 ( 2โมง 58นาที )
  のぞみ52号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:58 → 21:56 ( 2โมง 58นาที )
  のぞみ54号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:20 → 22:14 ( 2โมง 54นาที )
  のぞみ56号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:42 → 22:38 ( 2โมง 56นาที )
  のぞみ58号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:01 → 22:53 ( 2โมง 52นาที )
  のぞみ60号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:20 → 23:14 ( 2โมง 54นาที )
  のぞみ62号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:37 → 23:27 ( 2โมง 50นาที )
  のぞみ64号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket