โอคายาม่า ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)

JR ซันโยรถไฟหัวกระสุน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โนโซมิ : 1โมง 22นาที ~
 • ซากุระ : 1โมง 26นาที ~
 • โคดาม่า : 2โมง 15นาที ~
 • มิซูโฮ : 1โมง 21นาที ~
 • ฮิการิ : 1โมง 29นาที ~
6:00
 • 06:10 → 08:25 ( 2โมง 15นาที )
  こだま831号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:31 → 08:55 ( 2โมง 24นาที )
  こだま833号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:51 → 08:12 ( 1โมง 21นาที )
  みずほ601号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:02 → 09:02 ( 2โมง 0นาที )
  ひかり591号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:15 → 08:48 ( 1โมง 33นาที )
  さくら541号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:19 → 09:42 ( 2โมง 23นาที )
  こだま835号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:39 → 09:09 ( 1โมง 30นาที )
  さくら543号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:50 → 10:43 ( 2โมง 53นาที )
  こだま837号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:56 → 09:23 ( 1โมง 27นาที )
  のぞみ271号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:24 → 09:53 ( 1โมง 29นาที )
  ひかり531号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:35 → 10:02 ( 1โมง 27นาที )
  みずほ605号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:42 → 10:08 ( 1โมง 26นาที )
  のぞみ273号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:49 → 11:46 ( 2โมง 57นาที )
  こだま841号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:54 → 10:23 ( 1โมง 29นาที )
  さくら545号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:04 → 10:30 ( 1โมง 26นาที )
  のぞみ99号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:10 → 10:35 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ1号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:26 → 10:53 ( 1โมง 27นาที )
  のぞみ3号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:42 → 11:08 ( 1โมง 26นาที )
  さくら547号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:47 → 11:13 ( 1โมง 26นาที )
  のぞみ5号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:50 → 12:33 ( 2โมง 43นาที )
  こだま843号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:06 → 11:29 ( 1โมง 23นาที )
  のぞみ7号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:11 → 11:42 ( 1โมง 31นาที )
  さくら549号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:26 → 11:53 ( 1โมง 27นาที )
  のぞみ9号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:41 → 12:06 ( 1โมง 25นาที )
  みずほ607号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:48 → 12:13 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ11号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:50 → 13:33 ( 2โมง 43นาที )
  こだま845号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:03 → 12:29 ( 1โมง 26นาที )
  のぞみ13号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:10 → 12:42 ( 1โมง 32นาที )
  さくら551号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:26 → 12:53 ( 1โมง 27นาที )
  のぞみ15号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:48 → 13:13 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ17号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:50 → 14:33 ( 2โมง 43นาที )
  こだま847号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:11 → 13:42 ( 1โมง 31นาที )
  さくら553号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:26 → 13:53 ( 1โมง 27นาที )
  のぞみ19号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:48 → 14:13 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ21号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:50 → 15:33 ( 2โมง 43นาที )
  こだま849号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:11 → 14:42 ( 1โมง 31นาที )
  さくら555号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:26 → 14:53 ( 1โมง 27นาที )
  のぞみ23号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:48 → 15:13 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ25号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:50 → 16:33 ( 2โมง 43นาที )
  こだま851号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:11 → 15:42 ( 1โมง 31นาที )
  さくら557号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:26 → 15:53 ( 1โมง 27นาที )
  のぞみ27号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:48 → 16:13 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ29号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:50 → 17:33 ( 2โมง 43นาที )
  こだま853号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:11 → 16:42 ( 1โมง 31นาที )
  さくら559号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:26 → 16:53 ( 1โมง 27นาที )
  のぞみ31号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:48 → 17:13 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ33号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:50 → 18:33 ( 2โมง 43นาที )
  こだま855号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:11 → 17:42 ( 1โมง 31นาที )
  さくら561号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:26 → 17:53 ( 1โมง 27นาที )
  のぞみ35号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:48 → 18:13 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ37号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:50 → 19:33 ( 2โมง 43นาที )
  こだま857号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:11 → 18:42 ( 1โมง 31นาที )
  さくら563号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:26 → 18:53 ( 1โมง 27นาที )
  のぞみ39号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:48 → 19:13 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ41号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:50 → 20:33 ( 2โมง 43นาที )
  こだま859号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:11 → 19:42 ( 1โมง 31นาที )
  さくら565号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:26 → 19:53 ( 1โมง 27นาที )
  のぞみ43号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:32 → 20:06 ( 1โมง 34นาที )
  さくら567号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:48 → 20:13 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ45号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:50 → 21:33 ( 2โมง 43นาที )
  こだま861号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:11 → 20:42 ( 1โมง 31นาที )
  さくら569号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:27 → 20:53 ( 1โมง 26นาที )
  のぞみ47号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:48 → 21:13 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ49号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:50 → 22:33 ( 2โมง 43นาที )
  こだま865号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:06 → 21:28 ( 1โมง 22นาที )
  のぞみ51号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:11 → 21:42 ( 1โมง 31นาที )
  さくら571号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:26 → 21:53 ( 1โมง 27นาที )
  のぞみ53号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:40 → 22:02 ( 1โมง 22นาที )
  みずほ615号
  ถึง คุมาโมโตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:48 → 22:13 ( 1โมง 25นาที )
  のぞみ55号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:50 → 23:21 ( 2โมง 31นาที )
  こだま867号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
21:00
 • 21:11 → 22:42 ( 1โมง 31นาที )
  さくら573号
  ถึง คุมาโมโตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:26 → 22:53 ( 1โมง 27นาที )
  のぞみ57号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
22:00
 • 22:09 → 23:35 ( 1โมง 26นาที )
  のぞみ59号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket