โยโกฮาม่า ถึง ชินโยโกฮาม่า

รถไฟใต้ดินเทศบาลโยโกฮามะเส้นสีฟ้า ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • รถไฟใต้ดินเทศบาลโยโกฮามะเส้นสีฟ้า : 11นาที ~
 • 横浜市営ブルーライン快速 : 8นาที ~
5:00
 • 05:26 → 05:37 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 05:36 → 05:47 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 05:47 → 05:59 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 05:59 → 06:10 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
6:00
 • 06:07 → 06:18 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 06:15 → 06:26 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 06:20 → 06:31 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 06:25 → 06:36 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 06:30 → 06:41 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 06:34 → 06:45 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 06:39 → 06:50 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 06:44 → 06:55 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 06:48 → 06:59 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 06:53 → 07:04 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 06:58 → 07:09 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
7:00
 • 07:03 → 07:14 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 07:07 → 07:18 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 07:12 → 07:23 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 07:16 → 07:27 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 07:21 → 07:32 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 07:26 → 07:37 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 07:30 → 07:41 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 07:35 → 07:46 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 07:40 → 07:51 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 07:44 → 07:55 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 07:49 → 08:00 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 07:54 → 08:05 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 07:58 → 08:09 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
8:00
 • 08:03 → 08:14 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 08:08 → 08:19 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 08:12 → 08:23 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 08:17 → 08:28 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 08:22 → 08:33 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 08:26 → 08:37 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 08:31 → 08:42 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 08:36 → 08:47 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 08:40 → 08:51 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 08:45 → 08:56 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 08:50 → 09:01 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 08:54 → 09:05 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 08:59 → 09:10 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
9:00
 • 09:04 → 09:15 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 09:08 → 09:19 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 09:13 → 09:24 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 09:18 → 09:29 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 09:22 → 09:33 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 09:28 → 09:39 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 09:35 → 09:46 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 09:41 → 09:53 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 09:49 → 10:00 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 09:58 → 10:09 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
10:00
 • 10:07 → 10:19 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 10:17 → 10:29 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 10:27 → 10:38 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 10:36 → 10:47 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง นิปปะ
 • 10:42 → 10:50 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง อาซามีโนะ
 • 10:46 → 10:57 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 10:56 → 11:08 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
11:00
 • 11:05 → 11:16 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง นิปปะ
 • 11:11 → 11:19 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง อาซามีโนะ
 • 11:15 → 11:26 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 11:25 → 11:37 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 11:35 → 11:46 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง นิปปะ
 • 11:41 → 11:49 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง อาซามีโนะ
 • 11:45 → 11:56 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 11:55 → 12:07 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
12:00
 • 12:05 → 12:16 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง นิปปะ
 • 12:11 → 12:19 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง อาซามีโนะ
 • 12:15 → 12:26 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 12:25 → 12:37 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 12:35 → 12:46 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง นิปปะ
 • 12:41 → 12:49 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง อาซามีโนะ
 • 12:45 → 12:56 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 12:55 → 13:07 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
13:00
 • 13:05 → 13:16 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง นิปปะ
 • 13:11 → 13:19 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง อาซามีโนะ
 • 13:15 → 13:26 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 13:25 → 13:37 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 13:35 → 13:46 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง นิปปะ
 • 13:41 → 13:49 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง อาซามีโนะ
 • 13:45 → 13:56 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 13:55 → 14:07 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
14:00
 • 14:05 → 14:16 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง นิปปะ
 • 14:11 → 14:19 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง อาซามีโนะ
 • 14:15 → 14:26 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 14:25 → 14:37 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 14:35 → 14:46 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง นิปปะ
 • 14:41 → 14:49 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง อาซามีโนะ
 • 14:45 → 14:56 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 14:55 → 15:07 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
15:00
 • 15:05 → 15:16 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง นิปปะ
 • 15:11 → 15:19 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง อาซามีโนะ
 • 15:15 → 15:26 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 15:24 → 15:35 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 15:31 → 15:42 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 15:37 → 15:48 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง นิปปะ
 • 15:43 → 15:51 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง อาซามีโนะ
 • 15:47 → 15:58 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 15:54 → 16:05 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
16:00
 • 16:01 → 16:12 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 16:07 → 16:18 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง นิปปะ
 • 16:13 → 16:21 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง อาซามีโนะ
 • 16:17 → 16:28 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 16:24 → 16:35 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 16:31 → 16:42 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 16:37 → 16:48 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 16:43 → 16:51 ( 8นาที )
  横浜市営ブルーライン快速
  ถึง อาซามีโนะ
 • 16:47 → 16:58 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 16:54 → 17:05 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 16:59 → 17:10 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
17:00
 • 17:05 → 17:16 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 17:11 → 17:22 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 17:17 → 17:28 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 17:23 → 17:34 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 17:29 → 17:40 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 17:35 → 17:46 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 17:41 → 17:52 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 17:47 → 17:58 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 17:53 → 18:04 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 17:59 → 18:10 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
18:00
 • 18:05 → 18:16 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 18:11 → 18:22 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 18:17 → 18:28 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 18:23 → 18:34 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 18:29 → 18:40 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 18:35 → 18:46 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 18:41 → 18:52 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 18:47 → 18:58 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 18:53 → 19:04 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 18:59 → 19:10 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
19:00
 • 19:05 → 19:16 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 19:11 → 19:22 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 19:17 → 19:28 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 19:23 → 19:34 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 19:29 → 19:40 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 19:35 → 19:46 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 19:41 → 19:52 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 19:47 → 19:58 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 19:53 → 20:04 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 19:59 → 20:10 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
20:00
 • 20:05 → 20:16 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 20:11 → 20:22 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 20:17 → 20:28 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 20:23 → 20:34 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 20:29 → 20:40 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 20:35 → 20:46 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 20:41 → 20:52 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 20:47 → 20:58 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 20:55 → 21:06 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
21:00
 • 21:04 → 21:15 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 21:12 → 21:23 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 21:19 → 21:30 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 21:27 → 21:38 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 21:34 → 21:45 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 21:42 → 21:53 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 21:48 → 21:59 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 21:56 → 22:07 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
22:00
 • 22:04 → 22:15 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 22:12 → 22:23 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 22:19 → 22:30 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 22:27 → 22:38 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 22:36 → 22:48 ( 12นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 22:47 → 22:58 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 22:55 → 23:06 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
23:00
 • 23:06 → 23:17 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 23:18 → 23:29 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 23:29 → 23:40 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 23:40 → 23:51 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 23:51 → 00:02 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
0:00
 • 00:04 → 00:15 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 00:17 → 00:28 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ
 • 00:32 → 00:43 ( 11นาที )
  横浜市営ブルーライン
  ถึง อาซามีโนะ