โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี) ถึง วัดเซนกาคุจิ

รถไฟใต้ดินโทเอ สายอาซากูซะ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • รถไฟใต้ดินโทเอ สายอาซากูซะ : 24นาที ~
 • 都営浅草線エアポート快特 : 20นาที ~
 • 都営浅草線快特 : 24นาที ~
 • 都営浅草線特急 : 24นาที ~
 • 都営浅草線急行 : 24นาที ~
5:00
 • 05:00 → 05:24 ( 24นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 05:13 → 05:37 ( 24นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 05:23 → 05:48 ( 25นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 05:33 → 05:57 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 05:43 → 06:07 ( 24นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 05:52 → 06:17 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
6:00
 • 06:02 → 06:27 ( 25นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:12 → 06:37 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 06:19 → 06:44 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 06:25 → 06:46 ( 21นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:28 → 06:53 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 06:35 → 06:59 ( 24นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:40 → 07:04 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 06:46 → 07:10 ( 24นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:53 → 07:17 ( 24นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 06:59 → 07:23 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
7:00
 • 07:04 → 07:28 ( 24นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:09 → 07:33 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 07:14 → 07:38 ( 24นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:19 → 07:44 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 07:24 → 07:49 ( 25นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:29 → 07:54 ( 25นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 07:34 → 07:59 ( 25นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:39 → 08:04 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 07:44 → 08:09 ( 25นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 07:49 → 08:14 ( 25นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 07:53 → 08:18 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 07:58 → 08:23 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
8:00
 • 08:05 → 08:30 ( 25นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:10 → 08:34 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 08:15 → 08:39 ( 24นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:19 → 08:44 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:25 → 08:50 ( 25นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:30 → 08:55 ( 25นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 08:36 → 09:00 ( 24นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:40 → 09:05 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 08:45 → 09:10 ( 25นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 08:49 → 09:14 ( 25นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 08:56 → 09:20 ( 24นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
9:00
 • 09:00 → 09:25 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 09:06 → 09:30 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:11 → 09:35 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 09:16 → 09:40 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:21 → 09:46 ( 25นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 09:26 → 09:51 ( 25นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:31 → 09:56 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 09:39 → 10:00 ( 21นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:41 → 10:06 ( 25นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 09:46 → 10:11 ( 25นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 09:52 → 10:17 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 09:56 → 10:21 ( 25นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
10:00
 • 10:01 → 10:26 ( 25นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 10:07 → 10:31 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:12 → 10:36 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 10:19 → 10:40 ( 21นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:21 → 10:46 ( 25นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 10:27 → 10:51 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:32 → 10:56 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 10:37 → 11:01 ( 24นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:42 → 11:06 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 10:47 → 11:11 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10:52 → 11:16 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
11:00
 • 11:00 → 11:20 ( 20นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:02 → 11:26 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 11:07 → 11:31 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:12 → 11:36 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 11:17 → 11:41 ( 24นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:22 → 11:46 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 11:27 → 11:51 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:32 → 11:56 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 11:40 → 12:00 ( 20นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:42 → 12:06 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 11:47 → 12:11 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11:52 → 12:16 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 11:57 → 12:21 ( 24นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
12:00
 • 12:02 → 12:26 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 12:07 → 12:31 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:12 → 12:36 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 12:20 → 12:40 ( 20นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:22 → 12:46 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 12:27 → 12:51 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:32 → 12:56 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 12:37 → 13:01 ( 24นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:42 → 13:06 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 12:47 → 13:11 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12:52 → 13:16 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
13:00
 • 13:00 → 13:20 ( 20นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:02 → 13:26 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 13:07 → 13:31 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:12 → 13:36 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 13:17 → 13:41 ( 24นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:22 → 13:46 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 13:27 → 13:51 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:32 → 13:56 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 13:40 → 14:00 ( 20นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:42 → 14:06 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 13:47 → 14:11 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13:52 → 14:16 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 13:57 → 14:21 ( 24นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
14:00
 • 14:02 → 14:26 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 14:07 → 14:31 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:12 → 14:36 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 14:20 → 14:40 ( 20นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:22 → 14:46 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 14:27 → 14:51 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:32 → 14:56 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 14:37 → 15:01 ( 24นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:42 → 15:06 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 14:47 → 15:11 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14:52 → 15:16 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
15:00
 • 15:00 → 15:20 ( 20นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:02 → 15:26 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 15:07 → 15:31 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:12 → 15:36 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 15:17 → 15:41 ( 24นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:22 → 15:46 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 15:27 → 15:51 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:32 → 15:56 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 15:40 → 16:00 ( 20นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:42 → 16:06 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 15:47 → 16:11 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15:52 → 16:16 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 15:57 → 16:21 ( 24นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
16:00
 • 16:02 → 16:26 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 16:07 → 16:31 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:12 → 16:36 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 16:20 → 16:40 ( 20นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:22 → 16:46 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 16:27 → 16:51 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:32 → 16:56 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 16:37 → 17:01 ( 24นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:42 → 17:06 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 16:47 → 17:11 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16:52 → 17:16 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
17:00
 • 17:00 → 17:20 ( 20นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:02 → 17:26 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 17:07 → 17:31 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:12 → 17:36 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 17:17 → 17:41 ( 24นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:22 → 17:46 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 17:27 → 17:51 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:32 → 17:56 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 17:40 → 18:00 ( 20นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:42 → 18:06 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 17:47 → 18:11 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17:52 → 18:16 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 17:57 → 18:21 ( 24นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
18:00
 • 18:02 → 18:26 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 18:07 → 18:31 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:12 → 18:36 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 18:20 → 18:40 ( 20นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:22 → 18:46 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 18:27 → 18:51 ( 24นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:32 → 18:56 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 18:36 → 19:01 ( 25นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:41 → 19:06 ( 25นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 18:47 → 19:11 ( 24นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18:51 → 19:16 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 18:59 → 19:20 ( 21นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
19:00
 • 19:01 → 19:26 ( 25นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 19:06 → 19:31 ( 25นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:11 → 19:36 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 19:16 → 19:41 ( 25นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:21 → 19:46 ( 25นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 19:26 → 19:51 ( 25นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:31 → 19:56 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 19:36 → 20:01 ( 25นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:41 → 20:06 ( 25นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 19:46 → 20:11 ( 25นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19:51 → 20:16 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 19:56 → 20:21 ( 25นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
20:00
 • 20:01 → 20:26 ( 25นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 20:06 → 20:31 ( 25นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:11 → 20:36 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 20:16 → 20:41 ( 25นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:21 → 20:46 ( 25นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 20:26 → 20:51 ( 25นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:34 → 20:58 ( 24นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:41 → 21:06 ( 25นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 20:46 → 21:11 ( 25นาที )
  都営浅草線快特
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20:51 → 21:16 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 20:56 → 21:21 ( 25นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
21:00
 • 21:04 → 21:29 ( 25นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:13 → 21:38 ( 25นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:20 → 21:45 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 21:25 → 21:50 ( 25นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 21:31 → 21:55 ( 24นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:38 → 22:03 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 21:45 → 22:10 ( 25นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21:53 → 22:18 ( 25นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิอูระไคกัน
22:00
 • 22:01 → 22:26 ( 25นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 22:08 → 22:33 ( 25นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 22:15 → 22:40 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 22:20 → 22:45 ( 25นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิซากิกุจิ
 • 22:29 → 22:53 ( 24นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 22:37 → 23:02 ( 25นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 22:46 → 23:11 ( 25นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง มิอูระไคกัน
 • 22:55 → 23:20 ( 25นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
23:00
 • 23:05 → 23:30 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 23:14 → 23:39 ( 25นาที )
  都営浅草線急行
  ถึง สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 23:24 → 23:48 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง ชินากาว่า
 • 23:31 → 23:56 ( 25นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 23:42 → 00:07 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
 • 23:53 → 00:18 ( 25นาที )
  都営浅草線
  ถึง นิชิมาโกเมะ
0:00
 • 00:05 → 00:29 ( 24นาที )
  都営浅草線
  ถึง วัดเซนกาคุจิ