สนามบินฮาเนดะ ถึง สนามบินฟุกุโอกะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินฮาเนดะ-สนามบินฟุกุโอกะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • SKY : 1โมง 55นาที ~
 • ANA : 1โมง 50นาที ~
 • JAL : 1โมง 50นาที ~
 • SFJ : 1โมง 55นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:20 → 08:15 ( 1โมง 55นาที )
  SKY001
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 06:20 → 08:15 ( 1โมง 55นาที )
  ANA239
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 06:25 → 08:15 ( 1โมง 50นาที )
  JAL303
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 06:35 → 08:30 ( 1โมง 55นาที )
  SFJ41
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 06:50 → 08:40 ( 1โมง 50นาที )
  ANA1075
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
7:00
 • 07:10 → 09:00 ( 1โมง 50นาที )
  JAL305
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 07:35 → 09:30 ( 1โมง 55นาที )
  ANA241
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 07:35 → 09:35 ( 2โมง 0นาที )
  SKY003
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
8:00
 • 08:00 → 09:50 ( 1โมง 50นาที )
  JAL307
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 08:30 → 10:20 ( 1โมง 50นาที )
  ANA243
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
9:00
 • 09:00 → 10:50 ( 1โมง 50นาที )
  ANA245
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 09:05 → 11:00 ( 1โมง 55นาที )
  JAL309
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 09:15 → 11:10 ( 1โมง 55นาที )
  JAL311
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 09:20 → 11:15 ( 1โมง 55นาที )
  SFJ43
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 09:35 → 11:30 ( 1โมง 55นาที )
  SKY007
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 09:50 → 11:40 ( 1โมง 50นาที )
  ANA247
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
10:00
 • 10:00 → 11:55 ( 1โมง 55นาที )
  JAL313
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 10:15 → 12:10 ( 1โมง 55นาที )
  SFJ45
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 10:30 → 12:25 ( 1โมง 55นาที )
  ANA249
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
11:00
 • 11:00 → 12:50 ( 1โมง 50นาที )
  JAL315
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 11:15 → 13:10 ( 1โมง 55นาที )
  SKY009
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 11:30 → 13:20 ( 1โมง 50นาที )
  ANA251
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 11:45 → 13:40 ( 1โมง 55นาที )
  SKY011
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 11:55 → 13:45 ( 1โมง 50นาที )
  JAL317
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
12:00
 • 12:15 → 14:10 ( 1โมง 55นาที )
  SFJ47
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 12:25 → 14:20 ( 1โมง 55นาที )
  ANA253
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 12:35 → 14:30 ( 1โมง 55นาที )
  SKY013
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
13:00
 • 13:00 → 14:50 ( 1โมง 50นาที )
  JAL319
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 13:15 → 15:15 ( 2โมง 0นาที )
  SFJ49
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 13:35 → 15:25 ( 1โมง 50นาที )
  ANA255
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 13:45 → 15:40 ( 1โมง 55นาที )
  SKY015
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
14:00
 • 14:00 → 15:50 ( 1โมง 50นาที )
  JAL321
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 14:20 → 16:10 ( 1โมง 50นาที )
  ANA257
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
15:00
 • 15:00 → 16:55 ( 1โมง 55นาที )
  ANA259
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 15:05 → 17:00 ( 1โมง 55นาที )
  SKY019
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 15:10 → 17:05 ( 1โมง 55นาที )
  JAL323
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 15:50 → 17:45 ( 1โมง 55นาที )
  ANA261
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 15:55 → 17:50 ( 1โมง 55นาที )
  SFJ51
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
16:00
 • 16:00 → 17:50 ( 1โมง 50นาที )
  JAL325
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 16:05 → 18:05 ( 2โมง 0นาที )
  SKY021
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 16:25 → 18:20 ( 1โมง 55นาที )
  ANA263
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 16:55 → 18:50 ( 1โมง 55นาที )
  JAL327
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
17:00
 • 17:00 → 19:00 ( 2โมง 0นาที )
  ANA265
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 17:25 → 19:20 ( 1โมง 55นาที )
  SKY023
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 17:55 → 19:55 ( 2โมง 0นาที )
  JAL329
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
18:00
 • 18:00 → 19:55 ( 1โมง 55นาที )
  ANA267
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 18:30 → 20:25 ( 1โมง 55นาที )
  SFJ53
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 18:40 → 20:35 ( 1โมง 55นาที )
  SKY025
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 18:45 → 20:40 ( 1โมง 55นาที )
  JAL331
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
19:00
 • 19:00 → 20:50 ( 1โมง 50นาที )
  ANA269
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 19:10 → 21:05 ( 1โมง 55นาที )
  JAL333
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 19:20 → 21:15 ( 1โมง 55นาที )
  ANA271
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 19:35 → 21:30 ( 1โมง 55นาที )
  ANA273
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 19:40 → 21:35 ( 1โมง 55นาที )
  JAL335
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
20:00
 • 20:00 → 21:55 ( 1โมง 55นาที )
  SFJ55
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ
 • 20:00 → 21:55 ( 1โมง 55นาที )
  SKY027
  ถึง สนามบินฟุกุโอกะ