สนามบินฮาเนดะ ถึง สนามบินนะฮะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินฮาเนดะ-[โอกินาว่า]สนามบินนะฮะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • SKY : 2โมง 55นาที ~
 • ANA : 2โมง 45นาที ~
 • JAL : 2โมง 50นาที ~
 • SNA : 2โมง 55นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:20 → 09:10 ( 2โมง 50นาที )
  ANA461
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 06:20 → 09:10 ( 2โมง 50นาที )
  JAL901
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 06:30 → 09:30 ( 3โมง 0นาที )
  SKY511
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 06:35 → 09:30 ( 2โมง 55นาที )
  ANA993
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 06:45 → 09:40 ( 2โมง 55นาที )
  SNA21
  ถึง สนามบินนะฮะ
7:00
 • 07:20 → 10:20 ( 3โมง 0นาที )
  JAL903
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 07:45 → 10:40 ( 2โมง 55นาที )
  ANA463
  ถึง สนามบินนะฮะ
8:00
 • 08:05 → 11:00 ( 2โมง 55นาที )
  JAL905
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 08:15 → 11:20 ( 3โมง 5นาที )
  SKY513
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 08:30 → 11:25 ( 2โมง 55นาที )
  ANA467
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 08:45 → 11:45 ( 3โมง 0นาที )
  JAL907
  ถึง สนามบินนะฮะ
9:00
 • 09:25 → 12:20 ( 2โมง 55นาที )
  ANA995
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 09:40 → 12:40 ( 3โมง 0นาที )
  JAL909
  ถึง สนามบินนะฮะ
10:00
 • 10:30 → 13:25 ( 2โมง 55นาที )
  ANA469
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 10:30 → 13:30 ( 3โมง 0นาที )
  JAL913
  ถึง สนามบินนะฮะ
11:00
 • 11:05 → 14:00 ( 2โมง 55นาที )
  JAL987
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 11:20 → 14:15 ( 2โมง 55นาที )
  ANA471
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 11:55 → 14:50 ( 2โมง 55นาที )
  JAL915
  ถึง สนามบินนะฮะ
13:00
 • 13:00 → 16:00 ( 3โมง 0นาที )
  SKY517
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 13:15 → 16:10 ( 2โมง 55นาที )
  ANA473
  ถึง สนามบินนะฮะ
14:00
 • 14:00 → 16:55 ( 2โมง 55นาที )
  SNA23
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 14:15 → 17:10 ( 2โมง 55นาที )
  JAL917
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 14:45 → 17:35 ( 2โมง 50นาที )
  ANA475
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 14:55 → 17:50 ( 2โมง 55นาที )
  JAL919
  ถึง สนามบินนะฮะ
15:00
 • 15:25 → 18:15 ( 2โมง 50นาที )
  ANA477
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 15:30 → 18:30 ( 3โมง 0นาที )
  SKY519
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 15:55 → 18:50 ( 2โมง 55นาที )
  JAL921
  ถึง สนามบินนะฮะ
16:00
 • 16:20 → 19:10 ( 2โมง 50นาที )
  ANA1095
  ถึง สนามบินนะฮะ
17:00
 • 17:05 → 20:05 ( 3โมง 0นาที )
  SKY521
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 17:10 → 20:05 ( 2โมง 55นาที )
  ANA1097
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 17:15 → 20:15 ( 3โมง 0นาที )
  JAL923
  ถึง สนามบินนะฮะ
18:00
 • 18:25 → 21:20 ( 2โมง 55นาที )
  SKY523
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 18:40 → 21:35 ( 2โมง 55นาที )
  SNA25
  ถึง สนามบินนะฮะ
20:00
 • 20:00 → 22:50 ( 2โมง 50นาที )
  JAL925
  ถึง สนามบินนะฮะ
 • 20:15 → 23:00 ( 2โมง 45นาที )
  ANA479
  ถึง สนามบินนะฮะ