สนามบินฮาเนดะ ถึง สนามบินโออิตะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินฮาเนดะ-สนามบินโออิตะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JAL : 1โมง 35นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
8:00
 • 08:05 → 09:45 ( 1โมง 40นาที )
  JAL661
  ถึง สนามบินโออิตะ
10:00
 • 10:00 → 11:40 ( 1โมง 40นาที )
  JAL663
  ถึง สนามบินโออิตะ
12:00
 • 12:10 → 13:50 ( 1โมง 40นาที )
  JAL665
  ถึง สนามบินโออิตะ
14:00
 • 14:45 → 16:25 ( 1โมง 40นาที )
  JAL667
  ถึง สนามบินโออิตะ
16:00
 • 16:50 → 18:30 ( 1โมง 40นาที )
  JAL669
  ถึง สนามบินโออิตะ
20:00
 • 20:15 → 21:50 ( 1โมง 35นาที )
  JAL671
  ถึง สนามบินโออิตะ