สนามบินฮาเนดะ ถึง สนามบินโออิตะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินฮาเนดะ-สนามบินโออิตะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • ANA : 1โมง 40นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
7:00
 • 07:50 → 09:30 ( 1โมง 40นาที )
  ANA791
  ถึง สนามบินโออิตะ
11:00
 • 11:20 → 13:00 ( 1โมง 40นาที )
  ANA793
  ถึง สนามบินโออิตะ
19:00
 • 19:15 → 20:55 ( 1โมง 40นาที )
  ANA799
  ถึง สนามบินโออิตะ