สนามบินฮาเนดะ ถึง สนามบินโออิตะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินฮาเนดะ-สนามบินโออิตะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • ANA : 1โมง 40นาที ~
 • JAL : 1โมง 35นาที ~
 • SNA : 1โมง 40นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:25 → 08:05 ( 1โมง 40นาที )
  SNA91
  ถึง สนามบินโออิตะ
7:00
 • 07:50 → 09:30 ( 1โมง 40นาที )
  ANA791
  ถึง สนามบินโออิตะ
8:00
 • 08:15 → 09:50 ( 1โมง 35นาที )
  JAL661
  ถึง สนามบินโออิตะ
9:00
 • 09:55 → 11:40 ( 1โมง 45นาที )
  SNA93
  ถึง สนามบินโออิตะ
10:00
 • 10:05 → 11:40 ( 1โมง 35นาที )
  JAL663
  ถึง สนามบินโออิตะ
11:00
 • 11:20 → 13:00 ( 1โมง 40นาที )
  ANA793
  ถึง สนามบินโออิตะ
12:00
 • 12:10 → 13:45 ( 1โมง 35นาที )
  JAL665
  ถึง สนามบินโออิตะ
14:00
 • 14:40 → 16:20 ( 1โมง 40นาที )
  SNA95
  ถึง สนามบินโออิตะ
 • 14:45 → 16:20 ( 1โมง 35นาที )
  JAL667
  ถึง สนามบินโออิตะ
16:00
 • 16:50 → 18:25 ( 1โมง 35นาที )
  JAL669
  ถึง สนามบินโออิตะ
17:00
 • 17:35 → 19:15 ( 1โมง 40นาที )
  SNA97
  ถึง สนามบินโออิตะ
19:00
 • 19:15 → 20:55 ( 1โมง 40นาที )
  ANA799
  ถึง สนามบินโออิตะ
20:00
 • 20:15 → 21:50 ( 1โมง 35นาที )
  JAL671
  ถึง สนามบินโออิตะ