สนามบินฮาเนดะ ถึง สนามบินโออิตะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินฮาเนดะ-สนามบินโออิตะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • ANA : 1โมง 45นาที ~
 • JAL : 1โมง 40นาที ~
 • SNA : 1โมง 45นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:15 → 08:00 ( 1โมง 45นาที )
  SNA91
  ถึง สนามบินโออิตะ
7:00
 • 07:50 → 09:35 ( 1โมง 45นาที )
  ANA791
  ถึง สนามบินโออิตะ
8:00
 • 08:00 → 09:40 ( 1โมง 40นาที )
  JAL661
  ถึง สนามบินโออิตะ
9:00
 • 09:40 → 11:20 ( 1โมง 40นาที )
  JAL663
  ถึง สนามบินโออิตะ
 • 09:40 → 11:25 ( 1โมง 45นาที )
  SNA93
  ถึง สนามบินโออิตะ
11:00
 • 11:15 → 13:00 ( 1โมง 45นาที )
  ANA793
  ถึง สนามบินโออิตะ
12:00
 • 12:15 → 13:55 ( 1โมง 40นาที )
  JAL665
  ถึง สนามบินโออิตะ
14:00
 • 14:20 → 16:00 ( 1โมง 40นาที )
  JAL667
  ถึง สนามบินโออิตะ
 • 14:30 → 16:15 ( 1โมง 45นาที )
  SNA95
  ถึง สนามบินโออิตะ
15:00
 • 15:45 → 17:30 ( 1โมง 45นาที )
  ANA797
  ถึง สนามบินโออิตะ
16:00
 • 16:55 → 18:45 ( 1โมง 50นาที )
  JAL669
  ถึง สนามบินโออิตะ
17:00
 • 17:30 → 19:15 ( 1โมง 45นาที )
  SNA97
  ถึง สนามบินโออิตะ
19:00
 • 19:10 → 20:55 ( 1โมง 45นาที )
  ANA799
  ถึง สนามบินโออิตะ
 • 19:45 → 21:30 ( 1โมง 45นาที )
  JAL671
  ถึง สนามบินโออิตะ