สนามบินฮาเนดะ ถึง สนามบินซากะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินฮาเนดะ-สนามบินซากะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • ANA : 1โมง 55นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
7:00
 • 07:30 → 09:25 ( 1โมง 55นาที )
  ANA451
  ถึง สนามบินซากะ
9:00
 • 09:25 → 11:20 ( 1โมง 55นาที )
  ANA981
  ถึง สนามบินซากะ
13:00
 • 13:10 → 15:05 ( 1โมง 55นาที )
  ANA453
  ถึง สนามบินซากะ
16:00
 • 16:15 → 18:10 ( 1โมง 55นาที )
  ANA455
  ถึง สนามบินซากะ
19:00
 • 19:30 → 21:25 ( 1โมง 55นาที )
  ANA457
  ถึง สนามบินซากะ