สนามบินฮาเนดะ ถึง สนามบินมิยาซากิ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินฮาเนดะ-สนามบินมิยาซากิ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • ANA : 1โมง 40นาที ~
 • JAL : 1โมง 45นาที ~
 • SNA : 1โมง 45นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:50 → 08:35 ( 1โมง 45นาที )
  SNA51
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
7:00
 • 07:50 → 09:35 ( 1โมง 45นาที )
  ANA603
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
8:00
 • 08:05 → 09:50 ( 1โมง 45นาที )
  JAL687
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
9:00
 • 09:55 → 11:40 ( 1โมง 45นาที )
  JAL689
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
10:00
 • 10:00 → 11:50 ( 1โมง 50นาที )
  SNA55
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
 • 10:55 → 12:40 ( 1โมง 45นาที )
  ANA605
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
11:00
 • 11:45 → 13:30 ( 1โมง 45นาที )
  JAL691
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
12:00
 • 12:00 → 13:45 ( 1โมง 45นาที )
  SNA57
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
13:00
 • 13:30 → 15:15 ( 1โมง 45นาที )
  ANA609
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
14:00
 • 14:30 → 16:15 ( 1โมง 45นาที )
  SNA59
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
 • 14:30 → 16:15 ( 1โมง 45นาที )
  JAL693
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
15:00
 • 15:30 → 17:15 ( 1โมง 45นาที )
  SNA61
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
16:00
 • 16:25 → 18:10 ( 1โมง 45นาที )
  JAL695
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
17:00
 • 17:45 → 19:30 ( 1โมง 45นาที )
  ANA613
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
19:00
 • 19:10 → 20:55 ( 1โมง 45นาที )
  JAL697
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
 • 19:15 → 21:00 ( 1โมง 45นาที )
  SNA65
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
 • 19:20 → 21:00 ( 1โมง 40นาที )
  ANA617
  ถึง สนามบินมิยาซากิ