อุสึโนะมิยะ ถึง โอมิยะ (ไซตามะ)

JR โตโฮะกุรถไฟหัวกระสุน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • นาซูโนะ : 27นาที ~
 • ยามาบีโกะ : 24นาที ~
 • ชุบาสะ : 24นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:27 → 06:55 ( 28นาที )
  なすの254号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:39 → 07:07 ( 28นาที )
  なすの256号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:51 → 07:19 ( 28นาที )
  なすの258号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:03 → 07:31 ( 28นาที )
  なすの260号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:11 → 07:39 ( 28นาที )
  なすの262号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:23 → 07:51 ( 28นาที )
  やまびこ202号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:35 → 08:03 ( 28นาที )
  なすの264号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:43 → 08:11 ( 28นาที )
  やまびこ204号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:51 → 08:19 ( 28นาที )
  なすの266号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:11 → 08:39 ( 28นาที )
  やまびこ206号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:23 → 08:47 ( 24นาที )
  つばさ122号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:23 → 08:47 ( 24นาที )
  やまびこ122号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:33 → 09:03 ( 30นาที )
  なすの268号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:06 → 09:35 ( 29นาที )
  やまびこ208号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:19 → 09:43 ( 24นาที )
  やまびこ126号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:35 → 09:59 ( 24นาที )
  やまびこ50号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:59 → 10:23 ( 24นาที )
  つばさ128号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:59 → 10:23 ( 24นาที )
  やまびこ128号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:12 → 10:43 ( 31นาที )
  なすの270号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:23 → 10:51 ( 28นาที )
  やまびこ52号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:35 → 10:59 ( 24นาที )
  やまびこ54号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:59 → 11:23 ( 24นาที )
  つばさ132号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:59 → 11:23 ( 24นาที )
  やまびこ132号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:21 → 11:51 ( 30นาที )
  なすの272号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:35 → 11:59 ( 24นาที )
  やまびこ134号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:58 → 12:23 ( 25นาที )
  つばさ136号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:21 → 12:51 ( 30นาที )
  なすの274号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:35 → 12:59 ( 24นาที )
  やまびこ56号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:59 → 13:23 ( 24นาที )
  つばさ138号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:59 → 13:23 ( 24นาที )
  やまびこ138号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:21 → 13:51 ( 30นาที )
  やまびこ212号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:35 → 13:59 ( 24นาที )
  やまびこ58号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:59 → 14:23 ( 24นาที )
  つばさ140号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:59 → 14:23 ( 24นาที )
  やまびこ140号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:21 → 14:51 ( 30นาที )
  なすの276号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:35 → 14:59 ( 24นาที )
  やまびこ60号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:59 → 15:23 ( 24นาที )
  つばさ142号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:59 → 15:23 ( 24นาที )
  やまびこ142号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:21 → 15:51 ( 30นาที )
  やまびこ214号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:35 → 15:59 ( 24นาที )
  やまびこ62号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:59 → 16:23 ( 24นาที )
  つばさ144号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:59 → 16:23 ( 24นาที )
  やまびこ144号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:21 → 16:51 ( 30นาที )
  なすの278号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:35 → 16:59 ( 24นาที )
  やまびこ64号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:47 → 17:11 ( 24นาที )
  つばさ88号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:58 → 17:23 ( 25นาที )
  つばさ146号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:58 → 17:23 ( 25นาที )
  やまびこ146号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:04 → 17:31 ( 27นาที )
  なすの292号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:21 → 17:51 ( 30นาที )
  やまびこ216号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:35 → 17:59 ( 24นาที )
  やまびこ66号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:47 → 18:11 ( 24นาที )
  つばさ148号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:47 → 18:11 ( 24นาที )
  やまびこ148号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:59 → 18:23 ( 24นาที )
  つばさ150号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:59 → 18:23 ( 24นาที )
  やまびこ150号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:21 → 18:51 ( 30นาที )
  なすの280号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:37 → 19:03 ( 26นาที )
  やまびこ152号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:58 → 19:23 ( 25นาที )
  つばさ154号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:58 → 19:23 ( 25นาที )
  やまびこ154号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:22 → 19:55 ( 33นาที )
  なすの282号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:50 → 20:18 ( 28นาที )
  やまびこ218号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:59 → 20:23 ( 24นาที )
  つばさ156号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:59 → 20:23 ( 24นาที )
  やまびこ156号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:23 → 20:47 ( 24นาที )
  やまびこ68号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:47 → 21:19 ( 32นาที )
  やまびこ220号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
21:00
 • 21:10 → 21:35 ( 25นาที )
  やまびこ70号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:35 → 21:59 ( 24นาที )
  つばさ158号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:35 → 21:59 ( 24นาที )
  やまびこ158号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:54 → 22:23 ( 29นาที )
  やまびこ222号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
22:00
 • 22:27 → 22:55 ( 28นาที )
  やまびこ72号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:38 → 23:03 ( 25นาที )
  つばさ160号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:54 → 23:18 ( 24นาที )
  やまびこ74号
  ถึง โตเกียว
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket