อิเซะนาคากาวะ ถึง อิเซะชิ

คินเท็ตสึสายยามาดะ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 近鉄山田・鳥羽・志摩線特急 : 19นาที ~
 • 近鉄山田・鳥羽・志摩線快速急行 : 21นาที ~
 • 近鉄山田・鳥羽・志摩線急行 : 21นาที ~
 • 近鉄山田・鳥羽・志摩線 : 34นาที ~
5:00
 • 05:01 → 05:35 ( 34นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 05:29 → 06:04 ( 35นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 05:54 → 06:29 ( 35นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง คาชิโกะจิมะ
6:00
 • 06:21 → 06:56 ( 35นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง โทบะ
 • 06:46 → 07:07 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง โทบะ
 • 06:48 → 07:22 ( 34นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง คาชิโกะจิมะ
7:00
 • 07:11 → 07:46 ( 35นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง อุจิยามาดะ
 • 07:27 → 07:50 ( 23นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง โทบะ
 • 07:31 → 07:52 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 07:36 → 08:15 ( 39นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง โทบะ
 • 07:51 → 08:10 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急(全車指定)
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 07:53 → 08:36 ( 43นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง อุจิยามาดะ
 • 07:58 → 08:20 ( 22นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง อิสุสุกาวะ
8:00
 • 08:05 → 08:24 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔ビスタカー〕
  ถึง อุจิยามาดะ
 • 08:11 → 08:30 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急(全車指定)
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 08:12 → 08:47 ( 35นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง โทบะ
 • 08:30 → 08:51 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 08:32 → 08:53 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急(全車指定)
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 08:33 → 09:08 ( 35นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง โทบะ
 • 08:48 → 09:10 ( 22นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง อุจิยามาดะ
 • 08:51 → 09:12 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急(全車指定)
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 08:55 → 09:15 ( 20นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔ビスタカー〕
  ถึง โทบะ
 • 08:56 → 09:37 ( 41นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง โทบะ
9:00
 • 09:07 → 09:29 ( 22นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 09:11 → 09:31 ( 20นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔アーバンライナー〕
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 09:14 → 09:34 ( 20นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急(全車指定)
  ถึง อุจิยามาดะ
 • 09:28 → 10:07 ( 39นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 09:35 → 09:54 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 09:41 → 10:02 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 09:53 → 10:12 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔アーバンライナー〕
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 09:55 → 10:14 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 09:57 → 10:41 ( 44นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง โทบะ
10:00
 • 10:10 → 10:30 ( 20นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔ビスタカー〕
  ถึง โทบะ
 • 10:13 → 10:32 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔ビスタカー〕
  ถึง อุจิยามาดะ
 • 10:23 → 11:07 ( 44นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 10:34 → 10:54 ( 20นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  ถึง โทบะ
 • 10:41 → 11:02 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 10:51 → 11:10 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急(全車指定)
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 10:54 → 11:13 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 10:58 → 11:37 ( 39นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง โทบะ
11:00
 • 11:07 → 11:26 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔ビスタカー〕
  ถึง โทบะ
 • 11:13 → 11:34 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 11:28 → 12:08 ( 40นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 11:35 → 11:54 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急(全車指定)
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 11:42 → 12:03 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 11:51 → 12:10 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急(全車指定)
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 11:59 → 12:38 ( 39นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง โทบะ
12:00
 • 12:13 → 12:34 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 12:28 → 13:06 ( 38นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 12:35 → 12:54 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 12:41 → 13:03 ( 22นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 12:51 → 13:10 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急(全車指定)
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 12:57 → 13:38 ( 41นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง โทบะ
13:00
 • 13:13 → 13:34 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔アーバンライナー〕
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 13:28 → 14:06 ( 38นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 13:35 → 13:54 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 13:41 → 14:03 ( 22นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 13:51 → 14:10 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔ビスタカー〕
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 13:57 → 14:37 ( 40นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง คาชิโกะจิมะ
14:00
 • 14:13 → 14:33 ( 20นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急(全車指定)
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 14:28 → 15:06 ( 38นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 14:35 → 14:54 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急(全車指定)
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 14:41 → 15:03 ( 22นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง อุจิยามาดะ
 • 14:51 → 15:10 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔アーバンライナー〕
  ถึง โทบะ
 • 14:57 → 15:36 ( 39นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง คาชิโกะจิมะ
15:00
 • 15:02 → 15:23 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง อุจิยามาดะ
 • 15:12 → 15:31 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 15:28 → 15:49 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 15:29 → 16:05 ( 36นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 15:35 → 15:54 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急(全車指定)
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 15:51 → 16:10 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔アーバンライナー〕
  ถึง โทบะ
 • 15:57 → 16:37 ( 40นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง คาชิโกะจิมะ
16:00
 • 16:02 → 16:23 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 16:13 → 16:33 ( 20นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 16:16 → 16:58 ( 42นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 16:30 → 16:51 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 16:35 → 16:54 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 16:41 → 17:21 ( 40นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง อุจิยามาดะ
 • 16:51 → 17:10 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急(全車指定)
  ถึง โทบะ
17:00
 • 17:00 → 17:40 ( 40นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 17:05 → 17:26 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 17:10 → 17:30 ( 20นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 17:22 → 18:00 ( 38นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 17:35 → 17:54 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 17:42 → 18:03 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง อุจิยามาดะ
 • 17:46 → 18:23 ( 37นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 17:51 → 18:10 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔アーバンライナー〕
  ถึง โทบะ
18:00
 • 18:00 → 18:39 ( 39นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง โทบะ
 • 18:04 → 18:25 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง อุจิยามาดะ
 • 18:10 → 18:29 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔アーバンライナー〕
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 18:22 → 19:00 ( 38นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง โทบะ
 • 18:35 → 18:54 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  ถึง โทบะ
 • 18:37 → 19:19 ( 42นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง อุจิยามาดะ
 • 18:41 → 19:02 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 18:48 → 19:07 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急(全車指定)
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 18:56 → 19:15 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔ビスタカー〕
  ถึง โทบะ
19:00
 • 19:00 → 19:42 ( 42นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 19:04 → 19:23 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急(全車指定)
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 19:07 → 19:28 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線快速急行
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 19:18 → 19:37 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔ビスタカー〕
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 19:19 → 19:53 ( 34นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง อุจิยามาดะ
 • 19:36 → 19:55 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔ビスタカー〕
  ถึง อุจิยามาดะ
 • 19:39 → 20:01 ( 22นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 19:43 → 20:20 ( 37นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 19:48 → 20:07 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急(全車指定)
  ถึง โทบะ
20:00
 • 20:00 → 20:22 ( 22นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線快速急行
  ถึง อุจิยามาดะ
 • 20:05 → 20:25 ( 20นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急(全車指定)
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 20:07 → 20:48 ( 41นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง โทบะ
 • 20:16 → 20:37 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔ビスタカー〕
  ถึง โทบะ
 • 20:27 → 20:51 ( 24นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線快速急行
  ถึง โทบะ
 • 20:30 → 21:07 ( 37นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง อุจิยามาดะ
 • 20:35 → 20:54 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急(全車指定)
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 20:49 → 21:09 ( 20นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急(全車指定)
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 20:50 → 21:27 ( 37นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง โทบะ
21:00
 • 21:05 → 21:45 ( 40นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 21:10 → 21:31 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง อุจิยามาดะ
 • 21:15 → 21:35 ( 20นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急(全車指定)
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 21:25 → 22:02 ( 37นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 21:29 → 21:51 ( 22นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง โทบะ
 • 21:47 → 22:06 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔ビスタカー〕
  ถึง อิสุสุกาวะ
 • 21:50 → 22:27 ( 37นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง คาชิโกะจิมะ
 • 21:54 → 22:15 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง อิสุสุกาวะ
22:00
 • 22:13 → 22:32 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急〔アーバンライナー〕
  ถึง โทบะ
 • 22:14 → 22:48 ( 34นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง อุจิยามาดะ
 • 22:29 → 22:50 ( 21นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線急行
  ถึง อุจิยามาดะ
 • 22:40 → 23:16 ( 36นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง โทบะ
 • 22:47 → 23:06 ( 19นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線特急(全車指定)
  ถึง อุจิยามาดะ
23:00
 • 23:28 → 00:02 ( 34นาที )
  近鉄山田・鳥羽・志摩線
  ถึง อุจิยามาดะ