นันบะ (โอซาก้าเมโทร) ถึง สึรุฮาชิ

โอซาก้าเมโทร สายเซ็นนีจิมาเอะ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ : 5นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:25 → 05:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 05:37 → 05:42 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 05:48 → 05:53 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 05:58 → 06:03 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
6:00
 • 06:08 → 06:13 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 06:18 → 06:23 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 06:28 → 06:33 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 06:38 → 06:43 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 06:48 → 06:53 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 06:58 → 07:03 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
7:00
 • 07:08 → 07:13 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 07:17 → 07:23 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 07:22 → 07:28 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 07:27 → 07:33 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 07:32 → 07:38 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 07:38 → 07:43 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 07:43 → 07:48 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 07:51 → 07:56 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 07:58 → 08:03 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
8:00
 • 08:04 → 08:10 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 08:11 → 08:17 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 08:18 → 08:24 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 08:25 → 08:31 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 08:32 → 08:38 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 08:40 → 08:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 08:46 → 08:51 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 08:52 → 08:58 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 08:58 → 09:04 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
9:00
 • 09:04 → 09:10 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 09:11 → 09:16 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 09:18 → 09:23 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 09:25 → 09:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 09:32 → 09:38 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 09:40 → 09:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 09:47 → 09:53 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 09:55 → 10:00 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
10:00
 • 10:02 → 10:08 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 10:10 → 10:15 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 10:17 → 10:23 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 10:25 → 10:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 10:32 → 10:38 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 10:40 → 10:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 10:47 → 10:53 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 10:55 → 11:00 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
11:00
 • 11:02 → 11:08 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 11:10 → 11:15 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 11:17 → 11:23 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 11:25 → 11:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 11:32 → 11:38 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 11:40 → 11:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 11:47 → 11:53 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 11:55 → 12:00 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
12:00
 • 12:02 → 12:08 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 12:10 → 12:15 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 12:17 → 12:23 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 12:25 → 12:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 12:32 → 12:38 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 12:40 → 12:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 12:47 → 12:53 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 12:55 → 13:00 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
13:00
 • 13:02 → 13:08 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 13:10 → 13:15 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 13:17 → 13:23 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 13:25 → 13:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 13:32 → 13:38 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 13:40 → 13:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 13:47 → 13:53 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 13:55 → 14:00 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
14:00
 • 14:02 → 14:08 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 14:10 → 14:15 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 14:17 → 14:23 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 14:25 → 14:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 14:32 → 14:38 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 14:40 → 14:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 14:47 → 14:53 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 14:55 → 15:00 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
15:00
 • 15:02 → 15:08 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 15:10 → 15:15 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 15:17 → 15:23 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 15:25 → 15:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 15:32 → 15:38 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 15:40 → 15:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 15:47 → 15:53 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 15:55 → 16:00 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
16:00
 • 16:02 → 16:08 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 16:10 → 16:15 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 16:17 → 16:23 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 16:25 → 16:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 16:32 → 16:38 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 16:40 → 16:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 16:47 → 16:53 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 16:55 → 17:00 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
17:00
 • 17:02 → 17:08 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 17:10 → 17:15 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 17:17 → 17:23 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 17:25 → 17:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 17:32 → 17:38 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 17:40 → 17:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 17:47 → 17:53 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 17:55 → 18:00 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
18:00
 • 18:02 → 18:08 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 18:10 → 18:15 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 18:17 → 18:23 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 18:25 → 18:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 18:32 → 18:38 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 18:40 → 18:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 18:47 → 18:53 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 18:55 → 19:00 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
19:00
 • 19:02 → 19:08 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 19:10 → 19:15 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 19:17 → 19:23 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 19:25 → 19:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 19:32 → 19:38 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 19:40 → 19:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 19:47 → 19:53 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 19:55 → 20:00 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
20:00
 • 20:02 → 20:08 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 20:10 → 20:15 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 20:17 → 20:23 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 20:25 → 20:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 20:32 → 20:38 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 20:40 → 20:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 20:47 → 20:53 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 20:55 → 21:00 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
21:00
 • 21:02 → 21:08 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 21:11 → 21:17 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 21:21 → 21:27 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 21:31 → 21:37 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 21:41 → 21:47 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 21:51 → 21:57 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
22:00
 • 22:01 → 22:07 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 22:11 → 22:17 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 22:21 → 22:27 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 22:31 → 22:37 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 22:41 → 22:47 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 22:51 → 22:57 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
23:00
 • 23:01 → 23:07 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 23:11 → 23:17 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 23:21 → 23:27 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 23:31 → 23:37 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 23:41 → 23:47 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
 • 23:51 → 23:57 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ
0:00
 • 00:01 → 00:07 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง มินามิทัตสึมิ