โตเกียว ถึง ทาคาซากิ ตารางเวลารถไฟ

JR โจเอ็สึรถไฟหัวกระสุน
JR โฮคุริคุชินคันเซ็น(ผ่านทางนากาโน่)
JR สายอุสึโนะมิยะ (สายหลักโตโฮะกุ) ‧ JR สายอุเอโนะโตเกียว