ทาคาโอะ (โตเกียว) ถึง โอชุกิ ตารางเวลารถไฟ

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)