ซักผ้า / ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ บริเวณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟเกาะคิวชู

สถานีอื่น ๆ:

ประเภทอื่นๆ