จาก
เมืองใกล้เคียง: 酒田 鶴岡
ถึง
สนามบินโชไน
วันที่
เวลาปัจจุบัน
※ค้นหาเส้นทางที่แนะนำให้ตรงกับเที่ยวบินที่ขึ้นมา
ค้นหา
จาก
สนามบินโชไน
ถึง
เมืองใกล้เคียง: 酒田 鶴岡
วันที่
เวลาปัจจุบัน
※ค้นหาเส้นทางที่แนะนำให้ตรงกับเที่ยวบินที่ขึ้นมา
ค้นหา

ตำแหน่งที่ตั้ง

เปลี่ยนกลับ
airport
ยามากาตะ
กำลังค้นหา

ACCESS FROM AREAS
- การเดินทางจากพื้นที่หลัก -

กำลังเรียกข้อมูล
กำลังเรียกข้อมูล

สนามบินโชไนออกเดินทาง เส้นทางบริการ

関東

สนามบินโชไนมาถึง เส้นทางบริการ

関東

OTHER AIRPORTS
- สนามบินอื่นๆ -