จาก
เมืองใกล้เคียง:
ถึง
สนามบินฮานามากิ
วันที่
เวลาปัจจุบัน
※ค้นหาเส้นทางที่แนะนำให้ตรงกับเที่ยวบินที่ขึ้นมา
ค้นหา
จาก
สนามบินฮานามากิ
ถึง
เมืองใกล้เคียง:
วันที่
เวลาปัจจุบัน
※ค้นหาเส้นทางที่แนะนำให้ตรงกับเที่ยวบินที่ขึ้นมา
ค้นหา

ตำแหน่งที่ตั้ง

เปลี่ยนกลับ
airport
อิวาเตะ
กำลังค้นหา

ACCESS FROM AREAS
- การเดินทางจากพื้นที่หลัก -

กำลังเรียกข้อมูล
กำลังเรียกข้อมูล

สนามบินฮานามากิออกเดินทาง เส้นทางบริการ

北海道/東北
東海
近畿
九州/沖縄

สนามบินฮานามากิมาถึง เส้นทางบริการ

北海道/東北
東海
近畿
九州/沖縄

OTHER AIRPORTS
- สนามบินอื่นๆ -