ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

에 출발
19:53 01/19, 2022
cancel
 1. 1
  20:37 - 23:59
  3h 22min JPY 4,570 4회 환승
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  공항
  timetable 시간표
  20:37
  21:01
  가나야마(아이치현)
  金山(愛知県)
  timetable 시간표
  21:05
  21:10
  나고야
  名古屋
  timetable 시간표
  21:19
  21:47
  마이바라
  米原
  timetable 시간표
  22:00
  22:10
  나가하마
  長浜
  timetable 시간표
  22:17
  22:32
  기노모토
  木ノ本
  동쪽 출입구
  22:32
  23:59
 2. 2
  20:47 - 00:58
  4h 11min JPY 2,810 2회 환승
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  공항
  timetable 시간표
  20:47
  21:19
  가나야마(아이치현)
  金山(愛知県)
  timetable 시간표
  21:25
  22:38
  마이바라
  米原
  timetable 시간표
  23:07
  23:31
  기노모토
  木ノ本
  동쪽 출입구
  23:31
  00:58
 3. 3
  20:22 - 00:58
  4h 36min JPY 2,810 2회 환승
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  공항
  timetable 시간표
  20:22
  21:05
  가나야마(아이치현)
  金山(愛知県)
  timetable 시간표
  21:25
  22:38
  마이바라
  米原
  timetable 시간표
  23:07
  23:31
  기노모토
  木ノ本
  동쪽 출입구
  23:31
  00:58
 4. 4
  20:17 - 00:58
  4h 41min JPY 2,710 2회 환승
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  공항
  timetable 시간표
  20:17
  직통 열차
  동일한 열차에 머무르세요
  메이테쓰나고야
  名鉄名古屋
  21:23
  메이테쓰기후
  名鉄岐阜
  21:23
  21:33
  기후
  岐阜
  長良口
  timetable 시간표
  21:51
  22:38
  마이바라
  米原
  timetable 시간표
  23:07
  23:31
  기노모토
  木ノ本
  동쪽 출입구
  23:31
  00:58
 5. 5
  19:53 - 21:47
  1h 54min JPY 55,220
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  19:53
  21:47
zoom bar parts