ภูเขาโคยะ → AKIZU NO GARTEN

에 출발
12:41 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  13:03 - 17:44
  4h 41min JPY 4,870 4회 환승
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  timetable 시간표
  13:03
  13:08
  고쿠라쿠바시
  極楽橋
  timetable 시간표
  13:12
  13:53
  하시모토(와카야마현)
  橋本(和歌山県)
  timetable 시간표
  14:30
  15:34
  와카야마
  和歌山
  timetable 시간표
  16:17
  17:26
  기이타나베
  紀伊田辺
  17:26
  17:29
  기이타나베 역
  紀伊田辺駅
  버스 정류소
  17:30
  17:41
  카미아키즈
  上秋津
  버스 정류소
  17:41
  17:44
 2. 2
  13:03 - 17:44
  4h 41min JPY 6,080 5회 환승
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  timetable 시간표
  13:03
  13:08
  고쿠라쿠바시
  極楽橋
  timetable 시간표
  13:12
  13:53
  하시모토(와카야마현)
  橋本(和歌山県)
  timetable 시간표
  14:06
  14:52
  신이마미야
  新今宮
  timetable 시간표
  15:06
  15:07
  텐노지
  天王寺
  timetable 시간표
  15:32
  17:26
  기이타나베
  紀伊田辺
  17:26
  17:29
  기이타나베 역
  紀伊田辺駅
  버스 정류소
  17:30
  17:41
  카미아키즈
  上秋津
  버스 정류소
  17:41
  17:44
 3. 3
  13:03 - 17:44
  4h 41min JPY 4,540 5회 환승
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  timetable 시간표
  13:03
  13:08
  고쿠라쿠바시
  極楽橋
  timetable 시간표
  13:12
  13:53
  하시모토(와카야마현)
  橋本(和歌山県)
  timetable 시간표
  14:30
  15:34
  와카야마
  和歌山
  timetable 시간표
  15:50
  16:52
  고보
  御坊
  timetable 시간표
  16:58
  17:26
  기이타나베
  紀伊田辺
  17:26
  17:29
  기이타나베 역
  紀伊田辺駅
  버스 정류소
  17:30
  17:41
  카미아키즈
  上秋津
  버스 정류소
  17:41
  17:44
 4. 4
  13:03 - 18:58
  5h 55min JPY 3,590 4회 환승
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  timetable 시간표
  13:03
  13:08
  고쿠라쿠바시
  極楽橋
  timetable 시간표
  13:12
  13:53
  하시모토(와카야마현)
  橋本(和歌山県)
  timetable 시간표
  14:30
  15:34
  와카야마
  和歌山
  timetable 시간표
  15:50
  16:52
  고보
  御坊
  timetable 시간표
  17:25
  18:07
  기이타나베
  紀伊田辺
  18:07
  18:58
 5. 5
  12:41 - 14:42
  2h 1min JPY 31,420
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  12:41
  14:42
zoom bar parts