ไมบาระ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

에 출발
17:53 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  17:57 - 23:20
  5h 23min JPY 16,920 2회 환승
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  timetable 시간표
  17:57
  20:12
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  20:24
  21:21
  다카사키
  高崎
  timetable 시간표
  21:37
  22:41
  미나카미
  水上
  22:41
  23:20
 2. 2
  17:57 - 23:20
  5h 23min JPY 16,920 2회 환승
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  timetable 시간표
  17:57
  20:12
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  20:36
  21:26
  다카사키
  高崎
  timetable 시간표
  21:37
  22:41
  미나카미
  水上
  22:41
  23:20
 3. 3
  17:56 - 00:48
  6h 52min JPY 16,180 2회 환승
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  timetable 시간표
  17:56
  19:49
  가나자와
  金沢
  timetable 시간표
  20:17
  22:33
  다카사키
  高崎
  timetable 시간표
  23:05
  00:09
  미나카미
  水上
  00:09
  00:48
 4. 4
  17:53 - 23:28
  5h 35min JPY 174,340
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  17:53
  23:28
zoom bar parts