ไมบาระ → พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดยามางาตะ

에 출발
23:33 09/18, 2021
cancel
 1. 1
  07:17 - 12:11
  4h 54min JPY 14,410 2회 환승
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  timetable 시간표
  07:17
  09:35
  시나가와
  品川
  timetable 시간표
  09:45
  11:05
  미토
  水戸
  timetable 시간표
  11:15
  12:07
  야마가타주쿠
  山方宿
  12:07
  12:11
 2. 2
  07:17 - 12:11
  4h 54min JPY 14,410 2회 환승
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  timetable 시간표
  07:17
  09:42
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  09:53
  11:05
  미토
  水戸
  timetable 시간표
  11:15
  12:07
  야마가타주쿠
  山方宿
  12:07
  12:11
 3. 3
  06:36 - 12:11
  5h 35min JPY 13,970 3회 환승
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  timetable 시간표
  06:36
  07:42
  나고야
  名古屋
  timetable 시간표
  07:59
  09:28
  시나가와
  品川
  timetable 시간표
  09:45
  11:05
  미토
  水戸
  timetable 시간표
  11:15
  12:07
  야마가타주쿠
  山方宿
  12:07
  12:11
 4. 4
  06:07 - 12:11
  6h 4min JPY 13,970 4회 환승
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  timetable 시간표
  06:07
  07:12
  나고야
  名古屋
  timetable 시간표
  07:23
  09:00
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  09:16
  09:22
  우에노
  上野
  timetable 시간표
  09:30
  10:47
  미토
  水戸
  timetable 시간표
  11:15
  12:07
  야마가타주쿠
  山方宿
  12:07
  12:11
 5. 5
  23:33 - 06:18
  6h 45min JPY 262,150
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  23:33
  06:18
zoom bar parts