ชินากาว่า → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

에 출발
22:41 12/02, 2020
cancel
 1. 1
  07:05 - 10:19
  3h 14min JPY 2,460 IC JPY 2,460 3회 환승
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  timetable 시간표
  07:05
  07:07
  오사키
  大崎
  timetable 시간표
  07:10
  07:21
  신주쿠
  新宿
  timetable 시간표
  07:30
  09:08
  고후
  甲府
  남쪽 출입구
  09:08
  09:13
  고후 에키마에
  甲府駅前
  버스 정류소
  4番のりば
  09:30
  10:15
  昇仙峡滝上
  버스 정류소
  10:15
  10:19
 2. 2
  06:35 - 10:19
  3h 44min JPY 2,550 IC JPY 2,548 2회 환승
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  timetable 시간표
  06:35
  06:55
  신주쿠
  新宿
  甲州街道改札口
  06:55
  07:00
  신주쿠역
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  버스 정류소
  07:05
  09:15
  고후 에키마에
  甲府駅前
  버스 정류소
  09:15
  09:19
  고후 에키마에
  甲府駅前
  버스 정류소
  4番のりば
  09:30
  10:15
  昇仙峡滝上
  버스 정류소
  10:15
  10:19
 3. 3
  06:21 - 10:19
  3h 58min JPY 2,550 IC JPY 2,548 3회 환승
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  timetable 시간표
  06:21
  06:34
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  06:38
  06:52
  신주쿠
  新宿
  甲州街道改札口
  06:52
  06:57
  신주쿠역
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  버스 정류소
  07:05
  09:15
  고후 에키마에
  甲府駅前
  버스 정류소
  09:15
  09:19
  고후 에키마에
  甲府駅前
  버스 정류소
  4番のりば
  09:30
  10:15
  昇仙峡滝上
  버스 정류소
  10:15
  10:19
 4. 4
  06:20 - 10:19
  3h 59min JPY 2,460 IC JPY 2,460 3회 환승
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  timetable 시간표
  06:20
  06:39
  신주쿠
  新宿
  timetable 시간표
  06:48
  07:31
  다카오(도쿄도)
  高尾(東京都)
  timetable 시간표
  07:42
  09:21
  고후
  甲府
  남쪽 출입구
  09:21
  09:26
  고후 에키마에
  甲府駅前
  버스 정류소
  4番のりば
  09:30
  10:15
  昇仙峡滝上
  버스 정류소
  10:15
  10:19
 5. 5
  22:41 - 00:51
  2h 10min JPY 66,310
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  22:41
  00:51
zoom bar parts