ชินากาว่า → ร้านค้าในสถานีอินุโบ

에 출발
17:19 01/28, 2022
cancel
 1. 1
  18:33 - 21:06
  2h 33min JPY 4,020 IC JPY 4,020 2회 환승
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  timetable 시간표
  18:33
  18:40
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  18:49
  20:35
  조시
  銚子
  timetable 시간표
  20:45
  21:05
  이누보
  犬吠
  21:05
  21:06
 2. 2
  17:50 - 21:06
  3h 16min JPY 4,390 IC JPY 4,390 2회 환승
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  timetable 시간표
  17:50
  18:49
  나리타
  成田
  timetable 시간표
  18:59
  20:16
  조시
  銚子
  timetable 시간표
  20:45
  21:05
  이누보
  犬吠
  21:05
  21:06
 3. 3
  17:46 - 21:06
  3h 20min JPY 2,660 IC JPY 2,660 2회 환승
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  timetable 시간표
  17:46
  직통 열차
  동일한 열차에 머무르세요
  도쿄
  東京
  18:38
  지바
  千葉
  timetable 시간표
  18:45
  20:27
  조시
  銚子
  timetable 시간표
  20:45
  21:05
  이누보
  犬吠
  21:05
  21:06
 4. 4
  17:46 - 21:06
  3h 20min JPY 2,660 IC JPY 2,660 3회 환승
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  timetable 시간표
  17:46
  직통 열차
  동일한 열차에 머무르세요
  도쿄
  東京
  직통 열차
  동일한 열차에 머무르세요
  지바
  千葉
  18:45
  소가
  蘇我
  timetable 시간표
  18:51
  직통 열차
  동일한 열차에 머무르세요
  오아미
  大網
  19:36
  나루토
  成東
  timetable 시간표
  19:38
  20:27
  조시
  銚子
  timetable 시간표
  20:45
  21:05
  이누보
  犬吠
  21:05
  21:06
 5. 5
  17:19 - 19:46
  2h 27min JPY 46,890
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  17:19
  19:46
zoom bar parts