นาระ → ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)

에 출발
20:59 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  21:08 - 00:47
  3h 39min JPY 8,000 4회 환승
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  timetable 시간표
  21:08
  21:24
  오지
  王寺
  timetable 시간표
  21:25
  21:43
  텐노지
  天王寺
  timetable 시간표
  21:48
  22:11
  신오사카
  新大阪
  timetable 시간표
  22:23
  23:11
  오카야마
  岡山
  timetable 시간표
  23:42
  00:47
 2. 2
  21:08 - 00:47
  3h 39min JPY 8,240 5회 환승
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  timetable 시간표
  21:08
  21:24
  오지
  王寺
  timetable 시간표
  21:25
  21:47
  신이마미야
  新今宮
  timetable 시간표
  21:54
  22:12
  오사카
  大阪
  timetable 시간표
  22:20
  22:24
  신오사카
  新大阪
  timetable 시간표
  22:38
  23:27
  오카야마
  岡山
  timetable 시간표
  23:42
  00:47
 3. 3
  21:13 - 01:21
  4h 8min JPY 9,330 2회 환승
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  timetable 시간표
  21:13
  22:28
  교토
  京都
  timetable 시간표
  22:46
  23:51
  오카야마
  岡山
  timetable 시간표
  00:12
  01:21
 4. 4
  21:08 - 01:21
  4h 13min JPY 7,910 5회 환승
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  timetable 시간표
  21:08
  21:24
  오지
  王寺
  timetable 시간표
  21:25
  21:47
  신이마미야
  新今宮
  timetable 시간표
  21:54
  22:12
  오사카
  大阪
  timetable 시간표
  22:20
  23:02
  니시아카시
  西明石
  timetable 시간표
  23:23
  23:51
  오카야마
  岡山
  timetable 시간표
  00:12
  01:21
 5. 5
  20:59 - 00:12
  3h 13min JPY 85,310
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  20:59
  00:12
zoom bar parts